Moord en verkrachting gesponsord door de VS

Nieuws

Moord en verkrachting gesponsord door de VS

In een nieuw rapport van Human Rights Watch worden Afghaanse milities, die opgericht en gesteund worden door de NAVO, ervan beschuldigd op grote schaal de mensenrechten te schenden. Zo zouden deze milities zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan moord, smokkel, afpersing en verkrachting van minderjarigen.

Volgens (ex-)generaal David Petraeus zijn deze milities echter ‘de belangrijkste component in onze inspanning om Afghanistan te helpen zichzelf te beschermen’. Het rapport van Human Rights Watch, “Just don’t call it a militia”, stelt daar tegenover dat ‘in het geval milities zich schuldig maken aan verkrachting, moord, diefstal en intimidatie, de onveiligheid toe in plaats van afneemt’.

Dertienjarige jongen verkracht

De belangrijkste Afghaanse militie, de ALP (Afghan Local Police), is opgericht in 2010 en wordt gezien als een belangrijke stap in de Afghanisering van het veiligheidsbeleid. Deze Afghanisering houdt in dat steeds meer taken, die momenteel uitgevoerd worden door de NAVO, overgedragen worden aan Afghaanse instanties zoals het leger en de politie. Milities worden vooral ingeschakeld om lokale gemeenschappen te beschermen. Momenteel telt de ALP 7000 leden, maar het Amerikaanse congres heeft fondsen vrijgemaakt om dit aantal op te trekken tot 30.000.

Human Rights Watch klaagt in haar rapport echter aan dat deze milities, door de nauwe banden met de Afghaanse overheid en het Amerikaanse leger, handelen zonder enige vorm van controle of aansprakelijkheid. Zo werd er bijvoorbeeld in april een dertienjarige jongen verkracht door vier ALP-leden. Ondanks dat de daders bekend zijn, is er nog steeds niemand gearresteerd.

Gebeurtenissen zoals deze zorgen er volgens het rapport voor dat ‘de Afghanen vervreemdt geraken van de nationale overheid en dat dit op sommige plaatsen voor de groei van de opstand heeft gezorgd’. Zo stelt Bran Adams, hoofd van de Azië-afdeling van Human Rights Watch, dat ‘slecht beleid, corruptie, mensenrechtenschendingen en straffeloosheid allemaal oorzaken zijn van de opstand en dat deze zaken opgelost moeten worden om tot een werkelijk stabiel Afghanistan te komen.’

Afghanisering mislukt?

Vorige week heeft de NAVO nog beslist om tijdelijk geen gevangen meer over te dragen aan het Afghaanse leger, nadat een VN-rapport aan het licht bracht dat het Afghaanse leger op grote schaal gevangenen gemarteld heeft. Volgens het VN-rapport werden gevangen onder meer elektrische schokken gegeven en geslagen met rubberen buizen.

Volgens professor Scott Horton van de Columbia Law School zal dit er onvermijdelijk voor zorgen dat de terugtrekking van de NAVO-troepen uit Afghanistan vertraging zal oplopen. Momenteel plant de NAVO om tegen 2014 al haar taken over te dragen aan het Afghaanse leger en de politie. Ook het rapport van Human Rights Watch lijkt erop te wijzen dat de Afghanisering niet helemaal loopt zoals het zou moeten lopen.

Voor het rapport, ga naar deze link: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0911webwcover.pdf