Moslimbroederschap kampt met groeiende verdeeldheid

Nieuws

Moslimbroederschap kampt met groeiende verdeeldheid

Adam Morrow en Khaled Moussa al-Omrani

28 juli 2011

In de zes maanden na de val van het regime van Hosni Moebarak, is de Egyptische Moslimbroederschap steeds verder verdeeld geraakt. In de veertig jaar daarvoor vormde de broederschap een eensgezinde oppositiebeweging.

“Als aan de verdeeldheid niets gedaan wordt, kan die de politieke toekomst van de beweging op lange termijn in de weg staan”, zegt Hossam Tamman, een plaatselijke autoriteit op het gebied van islamitische bewegingen.

Op 12 juli verruilde Mohamed Habib, een voormalige plaatsvervangende leider van de Broederschap, zijn oude beweging voor de islamistische Al-Nahda Partij (die nog niet officieel is goedgekeurd als politieke partij). Enkele dagen later waarschuwden leiders van de Broederschap dat leden die lid worden van een andere politieke partij dan de recentelijk opgerichte Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid (FJP), uit de Broederschap gezet worden.

Egyptische Stroming

Het Egyptische Comité voor Politieke Partijen keurde de FJP, die alom wordt gezien als een tak van de Broederschap (die zelf geen politieke partij is), vorige maand officieel goed. De FJP zegt financieel en bestuurlijk onafhankelijk te zijn van de Moslimbroederschap, maar deelt wel dezelfde politieke agenda.

Habibs overstap was niet de enige in de afgelopen weken. Eerder deze maand schorste de Broederschap negen jeugdleiders die een prominente rol speelden bij de revolutie begin dit jaar. Zij hadden ervoor gekozen lid te worden van een andere partij-in-oprichting: Al-Tiyyar Al-Masri, ofwel “De Egyptische Stroming.”

Al-Tiyyar zal naar verwachting een van de belangrijkste partijen voor jongeren worden. De partij-in-oprichting trekt niet alleen ontevreden jongeren van de Moslimbroederschap, maar spreekt ook leden van seculiere protestbewegingen aan, zoals 6 April en Kefaya.

Tahrirplein

De verdeeldheid binnen de Broederschap wordt voor een deel veroorzaakt door jongeren die nog steeds demonstreren op het Tahrirplein in Cairo. Sinds 8 juli zijn er weer veel demonstranten op het plein aanwezig om te demonstreren tegen het falende beleid van de militaire raad die het land bestuurt sinds de val van Moebarak in februari.

De leiding van de Moslimbroederschap droeg leden (net als in de eerste dagen van de revolutie) op om niet te demonstreren, maar veel jongeren trekken zich daar niets van aan. “We doen mee omdat we achter de legitieme eisen van het volk staan”, zegt Islam Lutfi, oprichter van de Egyptische Stroming en voormalig lid van de Broederschap.

Openlijke kritiek

De jongeren zijn het niet alleen met de Broederschap oneens over de deelname aan demonstraties, ze klagen er ook over dat ze geen rol spelen in het besluitvormingsproces, ondanks het feit dat ze een belangrijke rol speelden bij de opstand.

“De jongerenvleugel speelde een grote rol in de revolutie en verbeterde het imago van de Broederschap op straat”, zegt Tamman. “Maar de leiders willen de jongeren geen stem geven en daardoor keren zij zich af van de beweging.”

Kamal al-Hilbawi, een voormalige woordvoerder van de Broederschap, bekritiseert het besluit van de beweging om leden te verbieden deel te nemen aan protesten. “Daardoor vervreemd je je van andere Egyptische politieke bewegingen die vinden dat direct gehoor gegeven moet worden aan de eisen van het volk.”

Voor de revolutie, zegt Tamman, was dergelijke openlijke kritiek op officiële beleid van de Broederschap “ongehoord.”

Verkiezingen

De eerste serieuze tekenen van verdeeldheid dienden zich in juni aan, toen Abdel Moneim Aboul-Fotouh uit de partij werd gezet. Hij had aangekondigd zich kandidaat te willen stellen voor het presidentschap, terwijl de Moslimbroederschap eerder had gezegd geen kandidaat te zullen leveren voor de eerstvolgende verkiezingen.

Een aantal leden van de Broederschap steunt Aboul-Fotouhs plannen, inclusief veel jongeren die de beweging zouden zijn uitgezet.

Woordvoerders van de Broederschap zeggen dat slechts een handvol leden is vertrokken, maar de media suggereren dat het om duizenden mensen gaat.

“Er zijn geen exacte cijfers over lidmaatschap van de Broederschap, dus niemand kan precies zeggen hoeveel mensen er in de afgelopen weken zijn vertrokken of geschorst”, zegt Tamman.

Autoritair bestuur

Behalve Al-Nahda (opgericht door voormalig Broederschap-lid Ibrahim al-Zafarani) en Egyptische Stroming, zijn er nog twee nieuwe islamistische partijen die leden van de Broederschap en de FJP dreigen weg te lokken: Al-Riyada en de Vrede en Ontwikkelingspartij (PDP). Zowel Al-Riyada als de PDP wachten nog op goedkeuring door het Comité voor Politieke Partijen.

“Afgaand op hun voorlopige politieke programma’s, delen al deze partijen - behalve Al-Riyada - dezelfde islamistische ideologie”, zegt Tamman. “De verschillen tussen deze partijen en de Broederschap zijn vooral bestuurlijk van aard.”

Tamman baseert dat op de houding van de nieuwe partijleiders, die allemaal zeer kritisch zijn over de bestuursstijl van de Broederschap.

“De Broederschap zal niet redden als er bestuurlijk niet hervormd wordt”, zegt Khaled Dawoud, oprichter van de Riyada Partij. “De Egyptische revolutie, waarbij demonstranten autoritair en dictatoriaal bestuur verwierpen, is nog niet doorgedrongen tot de leiding van de Broederschap.”