Moslims en dalits slachtoffer van geweld in naam van Heilige Koe

In het noorden van India worden veehandelaars brutaal van hun bezittingen beroofd door gau rakshaks, beschermers van de Heilige Koe. Onder het voorwendsel dat de Heilige Koe niet mag worden gedood worden in de praktijk vooral moslims en kastelozen of dalits brutaal aangepakt.

  • © Bhartiya Gau Raksha Dal Gewapende milities onderscheppen transport van koeien om de dieren te bevrijden © Bhartiya Gau Raksha Dal
  • © Bhartiya Gau Raksha Dal Gewapende milities onderscheppen transport van koeien om de dieren te bevrijden © Bhartiya Gau Raksha Dal
  • Riccardo Romano (CC BY-NC-ND 2.0) Bharatpur, india Riccardo Romano (CC BY-NC-ND 2.0)
  • ©ActionAid India Vooral Dalits of kastelozen die niet tot de traditionele kastenmaatschappij van de hindoe-gemeenschap behoren, worden brutaal aangepakt en van hun vee beroofd ©ActionAid India
  • © Global Panorama Premier Modi blaast zowel warm als koud als het gaat over de veroordeling van de aanvallen op moslims en Dalits © Global Panorama

In de Hindoe-gemeenschap heeft de koe als moeder der schepselen een heilige status. De Bhartiya Gau Raksha Dal (BGRD) is een nationalistische beweging in India die stelt dat een koe onder geen enkel beding mag worden gedood.

Leden van die beweging (gau rakshaks) trekken eropuit om iedereen die met het vlees van de Heilige Koe handel drijft, brutaal een halt toe te roepen. Na iedere succesvolle raid delen ze foto’s op sociale media waarop ze poseren met wapens, stokken en gevangen vee. Zo hopen ze hun status nog te versterken en nieuwe leden aan te trekken.

Vooral Dalits of kastelozen die niet tot de traditionele kastenmaatschappij van de hindoe-gemeenschap behoren, worden brutaal aangepakt en van hun vee beroofd. Zakenmannen vertellen dan weer hoe gau rakshaks te keer gaan als ware afpersers: weiger je hen een som af te staan, dan kan je gegarandeerd je winkel sluiten.

Recente incidenten in het noorden van India wijzen erop dat de situatie escaleert. Op 11 juli werden zeven leden van een Dalit-familie afgetuigd door gau rakshaks in de noordwestelijke provincie Gujarat, omdat ze een dode koe aan het villen waren. Protesten die volgden op de aanval brachten 25.000 Dalits op straat die het opnamen voor hun onfortuinlijke lotgenoten. Die protesten hebben recentelijk geleid tot het ontslag van Anandiben Patel, de deelstaatpremier, die behoort tot de BJP-partij van eerste minister Modi.

‘De aanvallen beperken zich niet enkel tot de provincie Gujarat’, verduidelijkt India-expert Prakash Goossens. ‘Ook in West-Bengalen en Mumbai zijn er aanvallen geweest, waardoor we kunnen spreken van een nationaal fenomeen.’

Stilzwijgende regering

Premier Modi blaast warm en koud

M.S. Golwalkar was als leider van de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), de militair-sociale tak van de BJP-partij van eerste minister Modi, het brein achter het invoeren van het slachtverbod voor koeien in de jaren zestig. Dat slachtverbod bestaat nog altijd in een aantal regio’s van India, zoals de noordwestelijke regio Gujarat, waar huidig premier Modi van 2001 tot 2014 de plak zwaaide.

Gau rakshaks staan bekend als de ware verdedigers van dat slachtverbod. Niet zelden gebeurt het dat politieagenten met gau rakshaks op de foto gaan of samen raids uitvoeren tegen wie het slachtverbod niet respecteert. Gau rakshaks informeren op hun beurt de politie wanneer handelaars met hun vee onderweg zijn.

Langs de kant van de regeringspartij BJP bleef het daarover lang oorverdovend stil. Premier Modi blies onlangs zowel warm als koud door het te hebben over ‘ware’ en ‘valse’ koebeschermers.

‘Langs de ene kant klaagt hij wél het geweld van “valse koebeschermers” tegen Dalits en moslims aan, waarschijnlijk om laatstgenoemden te paaien in aanloop van de regioverkiezingen van volgend jaar’, legt India-expert Prakash Goossens uit. ‘Anderzijds veroordeelt de premier niet álle geweld, waarmee hij zijn radicale achterban binnen de BJP bedient.’

© Bhartiya Gau Raksha Dal

Gewapende milities onderscheppen transport van koeien om de dieren te bevrijden

Onderdrukking kastelozen

Zo wordt duidelijk dat de status van de Heilige Koe gebruikt wordt als een politiek middel om de culturele dominantie van de hindoegemeenschap te bestendigen ten koste van al wie buiten het kastensysteem valt. Zeker wanneer de laatste tijd ook buffel -, schaap- en zelfs kippenhandelaars de dans niet ontspringen.

De status van de Heilige Koe wordt gebruikt als politiek middel om de culturele dominantie van de Hindoegemeenschap te bestendigen

Dit blijkt ook uit het jaarlijks rapport van de U.S. State Department on International Religious Freedom. Geweld tegen moslims onder het mom van ‘koebescherming’ verdient daarin een speciale vermelding.

‘Geweld dat op religie gebaseerd is en zich tegen een bepaalde bevolkingsgroep richt, zoals het geval is met de hindoe-aanvallen tegen moslims wegens het negeren van het slachtverbod op koeien, leidde tot rellen en protest in het hele land. Hindoe-nationalisten vielen moslims en christenen aan en vernietigden hun eigendommen omwille van geloofsverschillen’, aldus het rapport dat vorige woensdag verscheen.

©ActionAid India

Vooral Dalits of kastelozen die niet tot de traditionele kastenmaatschappij van de hindoe-gemeenschap behoren, worden brutaal aangepakt en van hun vee beroofd

Economische terreur

Door het hardhandige optreden van de gau rakshaks zijn de slachtoffers vaak van hun volledige inkomen beroofd. Achter een schijnbaar onschuldige koe gaat vaak een hele economie schuil. Slechts voor 40 procent wordt de koe gebruikt voor menselijke consumptie, terwijl zestig procent voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals dierlijke lijm voor botten, collageen voor de cosmetica-industrie of huid voor de leerindustrie.

Het is vooral in die laatste industrie dat Dalits werkzaam zijn als leerlooiers. Dat vooral de Dalit-gemeenschap zwaar lijdt onder de afpersingspraktijken van de gau rakshaks wordt pijnlijk duidelijk in Shobhapur, een voorstad van Meerut in de noordoostelijke deelstaat Uttar Pradesh.

Daar werken 2500 Dalits als leerlooiers: ze schrapen de huid van dood vee en ontdoen die van alle ingewanden. Nog voor het vee bij de leerlooiers geraakt, vraagt de politie 500 tot 1000 roepie aan de transporteurs van ruw leer. Een som die velen onder hen niet kunnen betalen, waardoor het leer niet bij de leerlooiers geraakt, die zelf een schamele 200 tot 250 roepie verdienen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift