Mosselen op Antarctica in gevaar door warmere oceaan

Nieuws

Mosselen op Antarctica in gevaar door warmere oceaan

Mosselen op Antarctica in gevaar door warmere oceaan
Mosselen op Antarctica in gevaar door warmere oceaan

29 april 2013

Als de oceanen opwarmen, is dat ook slecht nieuws voor de mosselen op Antarctica. Die dreigen zich niet meer voort te planten. Nochtans spelen ze een cruciale rol in het ecosysteem.

De Laternula elliptica, een 10 centimeter lange mossel, gedijt al eeuwen in het koude, zuurstofrijke water van Antarctica. Maar als de watertemperatuur stijgt onder invloed van de klimaatwijziging, dan daalt het zuurstofgehalte.

Een Brits-Duitse studie in Global Change Biology laat nu zien dat de mosselen minder geneigd zijn zich voort te planten in zuurstofarm water. En de laatste vijftig jaar is de oppervlaktetemperatuur rond het Antarctisch Schiereiland met 1 graad Celsius gestegen.

Nauwelijks beweging

De Laternula elliptica kan tot 36 jaar worden. De oudere mosselen, van ongeveer achttien jaar,  zijn verantwoordelijk voor de voortplanting. Het zuurstoftekort zal net die oudere exemplaren parten spelen en zo de hele soort in het gedrang brengen.

Duikers hadden jongere en oudere mosselen uit de zee bij het Antarctisch Schiereiland gehaald. De onderzoekers plaatsten de dieren in aquaria en simuleerden verschillende temperatuur- en zuurstofniveaus. De oudere dieren bleken nauwelijks te bewegen, de jongere waren veel actiever. Het toont dat de kans klein is dat de oudere mosselen zich snel genoeg aan de klimaatwijziging kunnen aanpassen.

“Grote volwassen exemplaren blijken minder bestand te zijn tegen hypoxische omstandigheden (hypoxie is zuurstoftekort in water, IPS) en het zijn net zij die de belangrijkste bijdrage leveren aan toekomstige generaties”, stelt de studie.

Motoren van de oceaan

Jongere mosselen zijn mobieler. Als ze een stijging van de watertemperatuur en een daling van het zuurstofgehalte gewaarworden, hebben ze de neiging zich dieper in te graven.

De Laternula elliptica komt voor in de Zuidelijke IJszee, rond Antarctica en aan de punt van Patagonië. Hij speelt een cruciale rol in het ecosysteem. Hij haalt CO2 naar de sedimenten op de zeebodem en draagt bij tot de circulatie van voedingsstoffen in de oceaan.

Wetenschappers rekenen deze mosselen tot de motoren van de oceaan. Ze zien de veranderingen in de poolgebieden als waarschuwing voor wat in de rest van de wereld kan gebeuren.

De studie werd uitgevoerd door het British Antarctic Survey (BAS), de Universiteit van Kiel en het Alfred Wegener-instituut.