Multinationals vragen EU en VS flexibiliteit inzake landbouw enmedicijnen

Nieuws

Multinationals vragen EU en VS flexibiliteit inzake landbouw enmedicijnen

Gustavo Capdevila

24 augustus 2003

– De International Business Council (IBC), een
belangenorganisatie van Japanse, Amerikaanse en Europese multinationals,
vraagt de VS en de EU flexibel te zijn inzake landbouw en generische
geneesmiddelen om de liberalisering van de wereldhandel op andere vlakken
een nieuw elan te geven. Bedoeld zijn de zogenaamde “Singapore issues”,
onderhandelingen die moeten leiden tot internationale regels voor
grensoverschrijdende investeringen.

De liberalisering van de handel in landbouwproducten en de goedkope toegang
tot geneesmiddelen zijn twee centrale elementen uit de “ontwikkelingsagenda”
van Doha, de WTO-onderhandelingsronde die in 2001 van start ging en vooral
de arme landen ten goede moet komen. De onderhandelingen over beide thema’s
willen echter niet echt vlotten, terwijl de ministerconferentie in het
Mexicaanse Cancún van 10 tot 14 september steeds dichterbij komt. De
Algemene Raad van de WTO kon vrijdag niet zoals beloofd een eerste
ontwerpverklaring voor Cancún presenteren.

De topmanagers die het document van de IBC ondertekenden stellen dat er
“significante doorbraken moeten komen in cruciale thema’s” om de
Doha-onderhandelingsronde zoals gepland tegen eind 2004 af te ronden. De IBC
dringt aan op “concrete resultaten voor de gezondheidszorg van de armste
landen”, daarbij verwijzend naar de onderhandelingen binnen het
TRIPS-akkoord over rechten van intellectuele eigendom die gepatenteerde
geneesmiddelen betaalbaar moeten maken voor ontwikkelingslanden die kampen
met aids, malaria en tuberculose.

De topmanagers hielden wel nog een slag om de arm. Goedkope toegang mag
enkel worden verwezenlijkt “met behoud van de stimuli die het voor bedrijven
interessant maken nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen voor bestaande en
opkomende ziektes”. Hier is de invloed merkbaar van enkele toplui uit de
farmaceutische industrie, zoals Henry A. McKinnel van het Amerikaanse
Pfizer. De Amerikaanse WTO-delegatie verwierp in december 2002 een compromis
van de Mexicaanse TRIPS-bemiddelaar Eduardo Pérez Motta. In diplomatieke
kringen circuleert het gerucht dat de Verenigde Staten met de farmareuzen
aan het onderhandelen zijn om het thema voor het begin van de conferentie in
Cancún van tafel te krijgen.

Andere ondertekenaars zijn de leiders van Europese voedingsconcerns als
Unilever (Niall Fitzgerald) en Nestlé (Peter Brabreck-Lemathe). Zij nemen
inzake landbouw progressievere standpunten in als de Verenigde Staten en de
EU. Ze vragen “de snelle eliminatie van alle handelsverstorende
landbouwsubsidies”, inclusief exportsubsidies. “We roepen verder op tot
scherpe tariefverlagingen voor landbouwproducten. De reductie moet minstens
vijftig procent bedragen en de hoogste tarieven moeten het meest naar
beneden.”, zo luidt de tekst. NGO’s hebben berekend dat de rijke landen elk
jaar 300 miljard dollar uitgeven aan subsidies om de landbouwsector te
steunen.

Voor zoveel toegeeflijkheid vragen de multinationals wel wat in ruil.
Totnogtoe bestaat er binnen de WTO geen overeenstemming om onderhandelingen
te beginnen over vier thema’s waar zij veel belang bij hebben. Deze
“Singapore issues” zijn genoemd naar de stad waar in 1996 de
ministerconferentie plaatsvond waarop ze voor het eerst ter sprake kwamen.
Het gaat om multilaterale akkoorden met richtlijnen voor investeringen,
concurrentiebeleid, openbare aanbestedingen en “handelsfacilitatie”.

NGO’s waarschuwen dat dergelijke regels de multinationals bij hun
activiteiten in ontwikkelingslanden boven de nationale wetten dreigen te
plaatsen. Ontwikkelingslanden zijn niet geneigd over deze onderwerpen te
onderhandelen zolang de beloften uit de agenda van Doha niet in hun voordeel
zijn gerealiseerd. De arme landen argumenteren bovendien dat ze het geld
noch de expertise hebben om nieuwe, complexe multilaterale
handelsvoorschriften te implementeren.

De ruim 100 directie- en bestuursleden die lid zijn van de IBC hopen dat
toegevingen inzake landbouw en geneesmiddelen het liberaliseringsproces een
nieuwe dynamiek kunnen geven. Succesvolle onderhandelingen stimuleren “een
snellere en duurzame groei in ontwikkelingslanden, waar vier vijfde van de
wereldbevolking leeft”, zo luidt de tekst. Om dat doel te bereiken moeten
Europa, de Verenigde Staten en Japan “visionair en genereus leiderschap” aan
de dag leggen.