Myanmar wil stoppen met werven kindsoldaten

Nieuws

Myanmar wil stoppen met werven kindsoldaten

Larry Jagan

03 juli 2007

De junta van Myanmar heeft na gesprekken met Verenigde Naties gezegd de inzet van kindsoldaten te willen beperken. Waarnemers hopen dat dit engagement een einde maakt aan de rekrutering van kindsoldaten.

Na een vijfdaags bezoek van de speciale vertegenwoordiger voor Kinderen en Gewapende Conflicten, Radhika Coomaraswamy, stemden de militaire leiders van Myanmar in met de oprichting van een speciale overheidsinstantie die samen met de Verenigde Naties de rekrutering van kindsoldaten moet tegengaan.
Het leger ontvoert kinderen vaak als ze onderweg zijn van school naar huis. Ook sommige etnische rebellengroepen zouden gebruik maken van kindsoldaten.
Diplomaten die betrokken waren bij de gesprekken zeggen dat de militaire leiding van het land daadwerkelijk van plan is om de werving van kindsoldaten te beperken. Myanmar telt naar schatting 70.000 kindsoldaten. Activisten van de oppositie denken dat de goede wil van de regering te maken heeft met de druk vanuit de VN-Veiligheidsraad.
Het hoofd van het VN-team in Myanmar, Charles Petrie, zegt dat de VN sinds 2003 in staan zijn geweest om enkele “zeer gevoelige kwesties” te bespreken met de junta, inclusief de problematiek rond kindsoldaten. Hoewel de inzet van kinderen normaal is in het leger van Myanmar, signaleerden internationale hulpverleners de afgelopen tijd al een daling van het aantal kinderen in het leger.
“Als het leger in het verleden nieuwe rekruten nodig had, dan wierven ze die vaak bij opvangcentra voor kinderen in Rangoon”, zegt Karl Dorning, een voormalige hulpverlener in Myanmar. “Sinds er meer aandacht is voor de problematiek en we erop gewezen hebben dat het illegaal is om kinderen jonger dan achttien jaar te rekruteren, laten ze ons met rust.”
Coomaraswamy verduidelijkt dat haar bezoek aan Myanmar geen onderzoeksmissie was. Het doel van het gesprek met de junta was overeenstemming bereiken over het opzetten van een organisatie die zich bezighoudt met kindsoldaten. “En dat is gelukt.”
De volgende stap moet gezet worden door de VN-organisaties in Myanmar, met name het VN-Kinderfonds Unicef. Dat moet informatie verzamelen over kindsoldaten om de situatie uit te klaren voordat later dit jaar gerapporteerd kan worden aan de VN-Veiligheidsraad, zegt Coomaraswamy.
De junta toont zich de laatste jaren gevoeliger voor kritiek over kindsoldaten. Nadat Human Rights Watch in 2002 een rapport publiceerde over gedwongen rekrutering van kinderen, zette het militaire regime in 2004 een comité op dat rekrutering van minderjarigen moest verhinderen. Er werd een plan van actie opgesteld dat in oktober 2004 werd aangenomen.
Maar VN-organisaties en diplomaten in Rangoon constateren dat er nog steeds kinderen gerekruteerd worden, zowel door het leger als door rebellengroepen. Een onafhankelijk onderzoek naar de inzet van minderjarigen in het leger bleef uit, ook nadat het comité in het leven werd geroepen. Het bezoek van Coomaraswamy kan wellicht leiden tot een mechanisme dat dat wel kan in de toekomst.