Na de hevige overstromingen is het tijd om onze rivieren te herstellen

Nieuws

Investeren in natuurherstel om ons land weerbaarder te maken

Na de hevige overstromingen is het tijd om onze rivieren te herstellen

Na de hevige overstromingen is het tijd om onze rivieren te herstellen
Na de hevige overstromingen is het tijd om onze rivieren te herstellen

IPS

27 augustus 2021

Natuurherstel maakt ons weerbaarder tegen overstromingen, stelt WWF in een nieuw rapport. Nu ons land aan het bekomen is van historische overstromingen, kan het 'heel wat lessen trekken' uit het rapport, hoopt de milieuorganisatie.

De Luikse gemeente Tilff werd in juli zwaar getroffen door de overstromingen.

Régine Fabri (CC BY-SA 4.0)

Natuurherstel maakt ons weerbaarder tegen overstromingen, stelt WWF in een nieuw rapport. Nu ons land aan het bekomen is van historische overstromingen, kan het ‘heel wat lessen trekken’ uit het rapport, hoopt de milieuorganisatie.

Het Nederlandse instituut Deltares, een referentie op het vlak van water, heeft in opdracht van WWF een rapport geschreven over rivieren in ons ecosysteem. Dat werd voorgesteld tijdens Wereld Water Week.

De conclusies uit het rapport luiden dat een herstel van de natuurlijke staat van rivieren, de waterlopen beter bestand zou maken tegen overstromingen. Die aanpak zou bovendien haalbaar en goedkoper zijn dan met traditionele technische oplossingen, klinkt de analyse van Deltares.

Overstromingsgebieden

België, maar ook Duitsland en Turkije, zijn onlangs zwaar getroffen door overstromingen. De neerslag die daarbij aan de basis ligt, zal op ons continent enkel maar toenemen, waarschuwde het VN-klimaatpanel IPCC in hun recente rapport.

De Maas en de Rijn zijn tijdens die historische overstromingen buiten hun oevers getreden en zo hun natuurlijke uiterwaarden volledig verloren. Dat wil zeggen dat ze hun natuurlijke overstromingsgebieden kwijtgeraakt zijn

‘Het herstellen van de natuur is een kwestie van overleven geworden. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens.’

De WWF vraagt van Europa en onze eigen Belgische overheid om de natuurlijke kenmerken en dynamiek van de rivieren te laten herstellen. Dat kan door gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen, waarbij de uiterwaarden hersteld worden.

Als er buiten de steden en dorpen natuurlijke buffers aangemaakt worden tegen overstromingen en droogte, kan dat het herstel bevorderen. Ook belangrijk is het terugdringen van onze uitstoot en het ontwikkelen van duurzame vormen van landbouw en bosbouw, waardoor onze bodem makkelijker water zal kunnen opnemen.

Dodelijke cocktail

‘Het oplossen van de klimaatcrisis en het redden van biodiversiteit gaan hand in hand’, zegt Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België. ‘Als je de toename van hevige regenval als gevolg van klimaatverandering en de drastische afname van uiterwaarden bij elkaar optelt, krijg je een dodelijke cocktail voor de mensheid.’

‘In plaats van de natuur tegen te werken door miljarden euro’s te spenderen aan investeringen schadelijk voor de natuur, moeten we investeren in natuurvriendelijke oplossingen. Het herstellen van de natuur is een kwestie van overleven geworden. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens.’