Naakte fietsers verbeteren Mexicaans verkeersbeleid

Nieuws

Naakte fietsers verbeteren Mexicaans verkeersbeleid

Diego Cevallos

12 november 2008

Fietsers in Mexico-stad horen er eindelijk bij. Tien jaar lang voerden diverse organisaties actie tegen een verkeersbeleid dat geen oog had voor tweewielers. Door een keer per jaar massaal naakt door de stad fietsen, of door toertochten te organiseren, werd het wantrouwen van de overheid langzaam weggenomen. Dit jaar mogen de fietsers voor het eerst mee praten en denken over een transportplan dat deze milieuvriendelijke vorm van vervoer ten goede komt.

Agustín Martínez is een van de oprichters van de Mexicaanse organisatie Bicitekas. Vanaf september vindt er tweewekelijks overleg plaats tussen zijn organisatie, een delegatie van het stadsbestuur en het Instituut voor Transport- en Ontwikkelingsbeleid (ITDP).
“De plannen zijn om de fiets meer prioriteit te geven in een stad met 3,5 miljoen auto’s, een aantal dat elk jaar met meer dan driehonderdduizend groeit,” zegt Martinez. Volgens een eerste opzet moet er in 2018 zeshonderd kilometer fietspad door de stad lopen, waar dat er nu slechts tachtig zijn. In 2030 moet het project rond zijn. Dan liggen er overal in Mexico-stad fietspaden.
Over tien jaar zou vijf procent van al het vervoer in de stad op de fiets plaats moeten vinden. Dat zou een flinke vermindering aan uitstoot van schadelijke stoffen opleveren.

Langzaam maar zeker

Hoewel het stadsbestuur al in december 2007 beloofde om zo spoedig mogelijk zestig kilometer extra fietspaden te realiseren, is er nog niets gebeurd. “Er zijn slechts enkele maatregelen gekomen om het gebruik van de fiets te stimuleren,” vertelt Martinez.
Xavier Treviño, adjunct-directeur van het ITDP in Mexico, realiseert zich dat het proces dat in gang is gezet laat is begonnen en dat er slechts langzaam vooruitgang geboekt wordt.  “Je kunt zeggen dat het allemaal niet opschiet, maar er is een dialoog tot stand gekomen. We gaan langzaam, maar zeker vooruit.”
Een bewijs van die vooruitgang is de ‘Active Cities, Healthy Cities’-prijs die de stad onlangs kreeg van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Mexico-stad kreeg de prijs dankzij een programma dat bekend staat als ‘Muévete en Bici’ (ga toch fietsen).
Het programma houdt in dat op zondagen het gemotoriseerd vervoer in een deel van de stad aan banden wordt gelegd om ruimte te maken voor fietsers, skaters en wandelaars.

Mensen motiveren

Volgens Martinez motiveert ‘Muévete en Bici’ mensen. “Het belangrijkste doel van dergelijke programma’s is dat de fiets een centrale rol gaat innemen in de nieuwe transportplannen, maar ook in de samenleving. Omdat fietsen schoon, snel en prettig is.”
En dus gaan de activisten van Bicitekas door met hun acties. Bijna elke dag worden er fietstochten door het hart van de stad georganiseerd en een keer per jaar trekken alle fietsers er naakt op uit om fietsen dat kleine beetje meer aandacht te geven.