Nederland heeft beste ontwikkelingshulp, België hinkt achterop

Nieuws

Nederland heeft beste ontwikkelingshulp, België hinkt achterop

Mattias Creffier

10 oktober 2007

België kan nog veel leren van Nederland op het vlak van ontwikkelingshulp. Nederland staat dit jaar op de eerste, België op de vijftiende plaats van een ranglijst van 21 rijke landen op basis van hun beleid tegenover ontwikkelingslanden. De Commitment to Development Index (CDI) geldt internationaal als een graadmeter voor de kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerking.

Helemaal bovenaan de rangschikking staan de landen die in verhouding tot hun Bruto Binnenlands Product een flink stuk van hun budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking: Nederland, gevolgd door Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Geld is niet het enige criterium voor de rangschikking van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank onderzocht ook in welke mate de rijke landen handelsbarrières opwerpen voor producten uit arme landen, of ze investeringen in ontwikkelingslanden stimuleren en hoe gastvrij ze zijn tegenover migranten. Landen die zich inzetten voor een beter milieu, voor een veiligere wereld en voor de overdracht van kennis en technologie scoren extra punten.
België gaf in 2005 een respectabel aandeel van zijn Bruto Binnenlands Product (BBP) uit aan ontwikkelingssamenwerking: 0,41 procent volgens het rapport, dat schuldkwijtschelding niet meerekent. België scoort ook goed voor zijn milieubeleid. Toch eindigt het net als vorig jaar toch maar op een 15e plaats van 21. Dat komt door slechte scores voor de parameters ‘migratie’ en ‘veiligheid’.
België ontving in de jaren negentig betrekkelijk weinig ongeschoolde migranten uit ontwikkelingslanden. Bovendien is slechts een derde van de buitenlandse studenten in België afkomstig uit ontwikkelingslanden, wat de laagste score is van de 21 onderzochte landen.
Inzake veiligheid betaalt België het gelag voor wapenleveringen aan arme en ondemocratische landen en voor een relatief geringe bijdrage aan internationale vredesmissies en humanitaire interventies. De score voor het handelsbeleid wordt vooral naar beneden gehaald de hoge subsidies voor de landbouwsector. Ook het investeringsbeleid kan beter: onder meer door bedrijven beter te helpen bij het vinden van investeringsmogelijkheden in ontwikkelingslanden.
Nederland daarentegen haalt op alle zeven parameters een score in de bovenste helft en eindigt net als vorig jaar op plaats één. Niet alleen gaf Nederland in 2005 0,76 procent van zijn BBP uit aan ontwikkelingshulp, het land doet er ook alles aan om bedrijven aan te moedigen om te investeren in armere landen en gedragen zich voorbeeldig in de strijd tegen klimaatverandering.
Het rapport plaatst ook enkele kritische noten bij de Nederlandse inspanningen. Zestien procent van de Nederlandse hulp blijft gebonden aan de voorwaarde dat de ontvangende landen het geld uitgeven aan Nederlandse producten of diensten. Ook Nederland was in de voorbije jaren niet zo tuk op migranten of studenten uit ontwikkelingslanden en het land voert relatief veel tropisch hout in.
De auteurs van de studie vragen dit jaar bijzondere aandacht voor de parameter “milieubeleid”. Ze verwijzen naar onderzoek waaruit blijkt dat door de opwarming van de aarde de landbouw in ontwikkelingslanden tegen 2080 10 tot 25 procent minder productief zou worden.
Helemaal onderaan de milieurangschikking bengelen de VS en Australië, omdat ze niet meedoen aan het protocol van Kyoto, zelf veel broeikasgassen uitstoten en weinig taksen heffen op benzine. Spanje scoort slecht omdat het door subsidies de overbevissing stimuleert en Japan omdat het veel tropisch hout importeert.
De beste leerling van het milieuklasje komt opnieuw uit Scandinavië: Noorwegen dankt zijn eerste plaats aan de expansie van zijn bossen, die koolstofdioxide opslorpen. Groot-Brittannië is op de vierde plaats het eerste grote industrieland, dankzij een verhoging van de brandstoftaksen en aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie.