Nederland zet hittestress en ruimtelijke planning samen op de politieke agenda

Hittestress zal als thema de komende decennia veel aandacht krijgen van het Nederlandse kabinet. Op Prinsjesdag 2017 komt het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit.

Tim Zelle (CC BY-NC 2.0)

Zomers beeld in Zandvoort aan de Nederlandse kust

Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte extremer en de kans op een overstroming neemt toe. Nederland is zich bewust van zijn kwetsbaarheid en wil zich als land klaarmaken voor een klimaatbestendige en waterrobuuste toekomst, staat te lezen op de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Om zich weerbaar te maken tegen de klimaatverandering verschijnt op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, het “Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie”. Dat bevat maatregelen om schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming als gevolg van klimaatverandering te verminderen.

Hoog op de agenda

In een recente brief aan de Nederlandse Tweede Kamer schreef staatssecretaris Sharon Dijksma dat ze het nieuwe kabinet ertoe wil bewegen om het thema nadrukkelijker op de agenda te zetten.

‘Hittestress leidt tot een groeiend aantal zieken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen; arbeidsprestaties nemen af en het arbeidsverzuim neemt toe’, schrijft Dijksma in de brief. ‘Het gaat hierbij om de gevolgen van hogere temperaturen op de gezondheid van ouderen en kwetsbare groepen, maar ook de toename van luchtverontreiniging (door hoge ozongehaltes en zomersmog) wat leidt tot meer luchtwegaandoeningen. Daarnaast kan hitte nadelige gevolgen hebben in de land- en tuinbouw, door een verslechtering van de waterkwaliteit (algenbloei) en hittestress in de dierhouderij.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift