Nederlanders reizen op te grote voet

Nieuws

Nederlanders reizen op te grote voet

Peter Dhondt

07 januari 2009

Reizende Nederlanders stoten bijna evenveel kooldioxide uit als de gehele Nederlandse chemische industrie. Maar sommige treinreizen van onze Noorderburen leveren een lagere milieubelasting per vakantiedag op dan thuisblijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de NHTV, een internationale hogeschool in Breda, en het NRIT, een onderzoeksinstelling van de Nederlandse vrijetijdssector.

De NHTV en het NRIT gingen na hoe groot de milieubelasting is van de vele reizen die Nederlanders maken. De resultaten staan in het rapport ‘Reizen op grote voet 2005’. De basis van het onderzoek vormden immers gegevens over de vakanties die de Nederlanders in 2005 maakten. De milieubelasting wordt in het rapport onder meer uitgedrukt in carbon footprint - een maat voor de bijdrage aan klimaatverandering van menselijke activiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met de fossiele brandstoffen die worden ingezet voor elektriciteit, verwarming, vervoer, koken enz.

Vakantie blijkt bepaald slecht voor het klimaat. De 34,4 miljoen reizen en trips die de 16,3 miljoen Nederlanders in 2005 ondernamen, waren goed voor een uitstoot van 14,4 Megaton koolstofdioxide. Dat is bijna 8 procent van de uitstoot van de hele Nederlandse economie, en meer dan bijvoorbeeld de uitstoot van alle raffinaderijen.

Gemiddeld belast de Nederlandse vakantieganger het milieu bijna twee keer zwaarder dan wanneer hij of zij thuis zou blijven. Er zijn wel grote verschillen tussen de uiteenlopende vakantievormen. 15 procent van de vakanties levert een lagere milieubelasting op dan thuisblijven. De doorsnee fietsvakantie is 70% minder belastend voor het milieu dan de gemiddelde vakantie; niet-georganiseerde vakanties en treinvakanties 35%. Verre vakanties, vliegvakanties en georganiseerde reizen zijn veel meer belastend dan het gemiddelde. Ook de verblijfsvorm is belangrijk. Op hotel gaan vormt logischerwijze een grotere aanslag op het milieu dan kamperen en logeren bij particulieren of in een jeugdherberg

In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de ‘ecologische voetafdruk’ van reizen. Die meeteenheid geeft een meer algemeen beeld van de milieubelasting en geeft ook een idee van hoeveel milieudruk aanvaardbaar is. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de gemiddelde vakantie een 70 procent kleinere voetafdruk zou moeten hebben om als duurzaam te kunnen gelden. Om dat te bereiken, zullen de Nederlanders vooral verre vakanties buiten Europa, vliegvakanties en hotelvakanties moeten afzweren.

De NHTV en het NRIT hebben de bedoeling vanaf nu een jaarlijkse meting te organiseren. Zo kan duidelijk worden in welke mate de toeristische sector het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid ondersteunt. Ook kan het de sector helpen om de milieubelasting te verminderen tegen zo gering mogelijke kosten.