Nederlandse banken scoren onvoldoende op klimaatbeleid

Nieuws

Nederlandse banken scoren onvoldoende op klimaatbeleid

IPS

07 juni 2006

Het klimaatbeleid van de grote Nederlandse banken scoort een dikke onvoldoende. De banken lopen achter bij de grote internationale banken, zoals Bank of America en Citigroup. Dat concludeert de Nederlandse organisatie Milieudefensie uit een vergelijking van de aard van de investeringen die grote Nederlandse banken doen.

Milieudefensie heeft de resultaten van het onderzoek ‘Investing in Climate Change: the Role of Dutch Banks’ vandaag gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) met het verzoek aan de banken om hun klimaatbeleid te verbeteren.

Veel internationale banken erkennen hun rol in de klimaatverandering wel. Zij nemen hun verantwoordelijkheid op door met miljardeninvesteringen bij te dragen aan oplossingen. Zo is CO2-uitstoot bij de Bank of America, J.P. Morgan Chase en Citigroup een van de criteria bij het toekennen van leningen en investeringen. De Bank of America streeft ernaar om de CO2-uitstoot van haar investeringen in de energiesector met 7 procent te verminderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dutch Sustainability Research. Het rapport en de daaraan gekoppelde Klimaat Prestatie Index van Milieudefensie laten duidelijk zien dat de grote Nederlandse banken tekortschieten op het terrein van klimaatbeleid. Concrete doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen van hun investeringen terug te dringen, ontbreken. De passieve houding van Nederlandse banken steekt schril af bij die van de grootste internationale banken. Nederlandse banken hebben enkele ‘klimaatproducten’ ontwikkeld, maar de keuze hiervoor leggen zij exclusief neer bij hun klanten. Duurzame investeringen van de grote Nederlandse banken blijven steken op 3 procent.

De vier grootste Nederlandse banken beschikken samen over meer dan 2.700 miljard euro die zij uitzetten als investeringen en leningen. Hiermee financieren ze jaarlijks een CO2-uitstoot die drie keer zo groot is als de uitstoot van heel Nederland. “Wij vragen aan de grote Nederlandse banken om te erkennen dat ze een grotere rol kunnen spelen in het bestrijden van klimaatverandering,” zegt Donald Pols van Milieudefensie. “Toonaangevende banken laten overduidelijk zien dat een goed klimaatbeleid en winstgevendheid elkaar niet uitsluiten. Nederlandse banken moeten daarom de klimaatimpact van hun grote investeringen in kaart brengen en plannen ontwikkelen om deze omlaag te krijgen. Bovendien moeten ze producten aan klanten aanbieden die energiebesparing en duurzame energie stimuleren.”

Met het onderzoeksrapport en de Klimaat Prestatie Index is de ‘Banken: spaar het klimaat!’ campagne van Milieudefensie gestart. Deze campagne is onderdeel van de klimaatcampagne HIER, waarin meer dan veertig maatschappelijke organisaties participeren.