Neoconservatieven willen geld voor promotie 'pro-Amerikaanse Islam'

Nieuws

Neoconservatieven willen geld voor promotie 'pro-Amerikaanse Islam'

Jim Lobe

08 april 2004

We kunnen de strijd tegen de terreur pas winnen als we geld vrijmaken voor een islamitische reformatie. Dat is de stelling van het ‘Middle East Forum’, een neoconservatieve denktank die behoorlijk wat invloed heeft binnen de regering-Bush. De groep hengelt naar overheidsgeld voor de oprichting van een instelling die een gematigde, moderne en pro-Amerikaanse vorm van de Islam kan promoten.

Eén ding waaraan het de neoconservatieve lobbygroepen niet ontbreekt, is ambitie. Ze willen de Islam van binnenuit hervormen door actief lobbywerk. We hebben een islamitische reformatie nodig, verklaarde onderminister van Defensie Paul Wolfowitz aan de vooravond van de militaire campagne in Irak. En ik denk dat er een kans is dat die er komt. De architecten van het concept ‘nation building’ laten zich niet uit het lood slaan door de tegenslagen in Irak en ijveren nu ook voor ‘religion building’. IPS kon de hand leggen op een projectaanvraag van het Middle East Forum (MEF) voor de oprichting van een ‘Islamic Progress Institute’, dat gematigde, moderne en pro-Amerikaanse standpunten verspreidt namens de Amerikaanse moslims.

De aanvraag is van de hand van Daniel Pipes, een professor die vorig jaar door president George W. Bush werd aangesteld in de raad van bestuur van het U.S. Institute for Peace (USIP). Hij geldt in regeringskringen als een expert inzake de Islam. Hij schreef vier boeken over het onderwerp en gaf les aan diverse universiteiten. Pipes is het brein achter Campus Watch, een groep die professoren Arabistiek screent op anti-Amerikaanse en anti-Zionistiche ideeën. Het controversiële initiatief vormde de basis voor een wetvoorstel dat de regering verregaande bevoegdheden geeft om uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse studenten te controleren. Het Congres buigt zich momenteel over het voorstel.

Het Islamic Progress Institute moet een informatieoorlog voeren in de islamitische wereld. Het kan best dicht bij huis beginnen, want volgens Pipes is er wat mis met de organisaties die de Amerikaanse moslims vertegenwoordigen. Door bijdehandse media-acties en politieke inspanningen zijn de pleitbezorgers van een fundamentalistische en totalitaire vorm van de Islam erin geslaagd zich op te werpen als de woordvoerders van alle moslims in het land, zo schrijft de professor in zijn projectaanvraag. Pipes noemt ook man en paard: hij wil met name tegengas geven aan de Council on American-Islamic Relations (CAIR), de Islamic Society of North America (ISNA) en de Islamic Circle of North America (ICNA).

De drie grote allochtonenverenigingen wijzen de beschuldigingen met klem van de hand. Wij zijn niet gebonden aan één stroming in de Islam, zegt Sayyid M. Syeed, de secretaris-generaal van ISNA. In Detroit, waar de CAIR werkt en waar de grootste moslimgemeenschap in de VS woont, klinkt eenzelfde geluid. Mijn organisatie streeft ernaar om de denkbeelden van alle moslims weer te geven, zegt woordvoerder Ibrahim Hooper.

Volgens Pipes preekt tachtig procent van de Amerikaanse moskeeën het Wahabisme - een radicale en militante stroming binnen de Islam. Een enquête dat een bureau uit Michigan uitvoerde in alle 33 moskeeën van Detroit spreekt dat alvast tegen. Slechts acht procent van de geestelijken en leden omschreven zichzelf als Wahabieten. De moskeeën en Detroit zijn niet fundamentalistisch en er zijn erg weinig moskeegangers die er Wahabietische ideeën op nahouden, concludeert Ihsan Bagby, die het onderzoek voerde.

De CAIR vindt het onbegrijpelijk dat een man als Daniel Pipes - de grootste islamofoob van dit land - zoveel invloed geniet in het Witte Huis. De meest gehekelde passage in Pipes’ recentste boek luidt dat alle moslims in dit land helaas verdacht zijn. In dat boek roept hij op tot waakzaamheid jegens moslims in het leger, het gerecht en de diplomatie.

“Maar dit is een vrij land”, besluit Ibrahim Hooper van de CAIR. “Als Pipes en zijn vrienden denken dat ze geloofwaardigheid kunnen verwerven in de Islamitische gemeenschap: veel geluk, maar ik zou er niet op rekenen.”