Milieuactivisten niet onder de indruk van Europees actieplan tegen vervuiling

Nieuws

Presentatie van het plan: Towards a circular economy: a zero waste program for Europe

Milieuactivisten niet onder de indruk van Europees actieplan tegen vervuiling

Milieuactivisten niet onder de indruk van Europees actieplan tegen vervuiling
Milieuactivisten niet onder de indruk van Europees actieplan tegen vervuiling

Thomas Peeters

04 juli 2014

Op 1 juli stelde de Europese Commissie een rist maatregelen voor in het kader van het actieplan tegen vervuiling. De Commissie legde zichzelf de doelstelling op om tegen 2030 vervuiling terug te dringen, waarbij ze wil dat 70 procent van het Europese afval wordt gerecycleerd. Tegen 2030 moeten afvalhopen en vuilnisbelten voltooid verleden tijd zijn.

De te nemen maatregelen werden gebundeld in het plan: _Towards a circulair economy: a zero waste programme for Europe.’_In dit plan legt de Commissie de nadruk op duurzaamheid van gebouwen en de bouwsector in het algemeen. De bouwsector zorgt immers voor één derde van alle afval, terwijl dit afval meestal uit recycleerbare materialen bestaat. Ook benadrukt de Commissie in het plan de onnodige verspilling van voedsel, die in de Europese Unie jaarlijks oploopt tot het astronomische bedrag van honderd miljoen ton.

Als oplossing wil de Commissie werk maken van een kringloopeconomie, waarbij van elke schakel in de keten wordt verwacht dat ze haar uitstoot en afvalproductie vermindert. Concreter zet het actieplan sterk in op recyclage om restafval zoveel mogelijk de wereld uit te helpen, en op het hergebruik van consumptiegoederen.

Geen woorden maar daden

Volgens de ngo Friends of the Earth zijn de voorgestelde maatregelen onvoldoende. Hoewel ze de 70 procent doelstelling om vervuiling terug te dringen toejuichen, betreurt de milieuorganisatie het gebrek aan concrete maatregelen in het voorgelegde actieplan. In plaats van mooie woorden verwacht de ngo stevige verbintenissen die onomkeerbaar zijn.

Een tweede aspect dat ze de Europese Commissie verwijten is het feit dat de grondstoffen en ruwe materialen die gebruikt worden voor de productie van consumptiegoederen in derde landen, die we in Europa importeren en hier consumeren, niet in rekening worden gebracht. Voor de productie van consumptiegoederen is vaak veel water nodig (bijvoorbeeld voor de productie van aluminium) of worden immense (land)bouwgronden gebruikt (bijv. productie van biobrandstoffen).

Dit verhindert dat een duidelijk beeld van de Europese overconsumptie wordt geschetst, een overconsumptie die volgens de ngo vervuiling, ontbossing, klimaatverandering en vele andere problemen veroorzaakt waarvan armere en meer kwetsbare landen het slachtoffer van zijn.

Ariadna Rodrigo, medewerker van Friends of the Earth Europe, stelt dat ‘het voorliggende plan niet zal volstaan om het grondstoffenverbruik terug te dringen’. Om die doelstelling te behalen ‘is een allesomvattend plan nodig, waarbij op zijn minst adequate meetinstrumenten en concrete doelstellingen omtrent vervuiling en grondstoffengebruik onmisbaar zijn. Daarbovenop kunnen deze doelstelling, naast het terugdringen van schadelijke milieueffecten,  banen creëren en een kostenbesparend effect hebben.’

De Europese Groenen stellen dat het zero waste plan de goede voornemens van de Commissie duidelijk maakt, maar niettemin hoopten de ecologisten op een meer ambitieuzer plan. Zo verwonderen ze zich erover dat er geen prioriteit van afvalpreventie wordt gemaakt. Inzetten op recyclage is allemaal goed en wel, maar volgens de Groenen is het verstandiger om te voorkomen dat afval nodeloos wordt geproduceerd.

Ook stelde woordvoerster Margaret Auken dat naast de doelstelling om vuilnisbelten te verbieden tegen 2025, ook werk gemaakt moet worden van een verbod op het verbranden van afval dat evengoed gerecycleerd kan worden. Ze stelde verder dat de Commissie deze kans niet mag laten liggen om een allesomvattend klimaatplan met bindende doelstellingen ten uitvoer te leggen, wat bovendien op termijn voor groene duurzame jobs kan zorgen. Ook maakt een vermindering van grondstoffengebruik ons minder afhankelijk van de invoer uit andere landen.

Ook Europarlementslid Bart Staes zei dat het tijd was ‘voor een ambitieus regelgevend kader voor energiebesparing en hernieuwbare energie tegen 2030, net als voor duurzaam gebruik van grondstoffen en afval. Beleid met meetbare doelstellingen en evaluaties. Willen we echt werk maken van klimaatverandering en tegelijk de jeugdwerkloosheid bestrijden dan moet men nu verder gaan dan alleen nobele intenties uitspreken. En alleen dan zal Europa door Europese burgers weer worden gezien als een meerwaarde.’