Ngo's en vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen

Nieuws

Ngo's en vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen

Ngo's en vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen
Ngo's en vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen

Alma De Walsche

21 november 2013

Zaterdag is de laatste dag van de klimaatconferentie in Warschau maar ngo’s, vakbonden en middenveldorganisaties hebben vanmiddag massaal de onderhandelingen verlaten. Gisteren was het blok van de arme landen, de G77 + China, al opgestapt. De belangrijkste reden: het volkomen gebrek aan engagement vanwege gastland Polen.

Ook de voorbije dagen was het “klimaat” op de conferentie alles behalve bemoedigend. Japan kondigde vorige week al aan dat het, net als Canada, de engagementen die het aangegaan is onder het Kyotoprotocol terugschroeft. Nu het land terugvalt op meer steenkool voor energieproductie, is die norm niet meer haalbaar, zo heet het. Ook Australië gaf al verschillende signalen het VN-klimaatproces niet ernstig te nemen. Het land heeft zelfs geen officiële onderhandelaar gestuurd maar enkel de ambassadeur in Polen.

Dissidente gastheer

Maar vooral gastland Polen toont zich alles behalve een voortrekker voor een ambitieus resultaat. Zo kwam de regering op het idee om tijdens de klimaattop een steenkooltop te organiseren. De grootste sponsors van de klimaatconferentie zijn ook vervuilende industrieën, zoals energieproducenten op basis van steenkool. 90 procent van Polens elektriciteit komt van steenkool. ‘Het Poolse voorzitterschap zit helemaal in de greep van de steenkool- en schaliegasindustrie’, zo stellen de ngo’s.

Gisteren nog werd de Poolse minister van milieu Marcin Korolec ontslagen en vervangen door  iemand die grote promotor is van schaliegas, met de bedoeling Polen volop op dat pad te lanceren.

Polen heeft zich ook altijd heel sceptisch opgesteld tegenover het Europese klimaatbeleid. In maart 2011 stelde de Europese Commissie in haar stappenplan dat het streefdoel is om tegen 2020 de CO2 emissies in te krimpen tot 25 procent in plaats van de eerder afgesproken 20 procent. Maar Polen heeft zich daar altijd tegen verzet, net als de andere Oost-en Centraal-Europese landen.

We verzetten ons niet tegen de VN-klimaatonderhandelingen. Het is precies omdat we die zo belangrijk vinden, dat we protesteren tegen de manier waarop die hier gekaapt worden.

Trop is te veel

Gisteren verliet de G77+China, een blok van 132 overwegend arme landen, de conferentie. Ze reageerden hiermee op de beslissing van de EU, Australië en de VS om de kwestie van financiële compensatie na extreme weersomstandigheden pas te willen bespreken na 2015. Ondanks de vernietigende tyfoon Haiyan, schenen ze geen enkele “sense of urgency” te voelen.

“Trop is te veel”, zo stelden de internationale ngo’s en het internationaal vakverbond, die vandaag de onderhandelingen verlieten. Een aantal Belgische organisaties hebben dat voorbeeld gevolgd: 11.11.11 en de Waalse tegenhanger CNCD, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en het Waalse Inter-Environment Wallonie IEW),WWF, Greenpeace, OxfamSol, ABVV-FGTB en ACV-CSC.

Mathias Bienstman is voor BBL in Warschau en stond MO* telefonisch te woord bij het verlaten van de top:  ‘We verzetten ons niet tegen de VN-klimaatonderhandelingen. Het is precies omdat we die zo belangrijk vinden, dat we protesteren tegen de manier waarop die hier gekaapt worden. Voor de ngo’s, vakbonden en het middenveld zijn hier een aantal rode lijnen overschreden.’ De officiële onderhandelaars gaan nog verder tot zaterdag, maar het probleem is, aldus Bienstman, dat die naar Warschau gekomen zijn zonder een echt sterk mandaat vanuit hun regeringen, voor wie klimaat geen prioriteit is.

De organisaties hopen dat hun signaal misschien nog voor een doorbraak zou kunnen zorgen, zodat de conferentie toch geen maat voor niets wordt.

Om schot in de zaak te brengen zullen de internationale organisaties en ngo’s rondom de conferentiehal acties blijven voeren. Het grote werk begint daarna. Bienstman: ‘Wat ons nu te doen staat, is de druk op de politici opvoeren zodat zij hun verantwoordelijkheid opnemen.’