Ngo's gaan verdeeld naar wereldtop

Nieuws

Ngo's gaan verdeeld naar wereldtop

Anthony Stoppard

23 augustus 2002

Sociale en milieuorganisaties verzamelen
momenteel al in Johannesburg voor het Global Forum, het ngo-luik bij de
Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling. Zoals gewoonlijk gebeurt dat met de
nodige meningsverschillen. Er blijven verschillende visies over hoe de
armoede in de wereld kan teruggedrongen worden met respect voor het milieu
en de natuurlijke rijkdommen. Het Global Forum verwacht in het beste geval
zo'n 40.000 deelnemers en is daarmee de grootste van alle bijeenkomsten op
de wereldtop. Een aantal sociale organisaties weigeren met het Forum mee te
werken.

Het Global Forum - dat loopt van 19 augustus tot 2 september - wil tot een
gemeenschappelijke tekst komen die voorgelegd zal worden aan de
staatshoofden in Johannesburg, in de hoop invloed te kunnen uitoefenen op
het officiële actieplan. Maar het is voorbarig te voorspellen of we tot zo’
n gezamenlijke verklaring zullen komen, stelt Victor Munnik, politiek
waarnemer bij het Civiele Maatschappij Secretariaat, dat het forum
organiseert.

Een aantal organisaties die zich verenigd hebben in de Sociale Bewegingen
Indaba hebben alvast beslist dat ze niet willen meedoen met het door de
Verenigde Naties ondersteunde Global Forum. Ze willen niets te maken hebben
met het officiële VN-proces dat volgens hen gedomineerd en gecontroleerd
wordt door regeringen en bedrijven, en dus nooit met goede oplossingen voor
een duurzame ontwikkeling op de proppen zal komen. De Indaba heeft zijn
hoofdkwartier naast het Forum opgezet. Even verder in dezelfde straat heeft
de Beweging van Landlozen (LPM) van Zuid-Afrika de kampen opgeslagen. Zij
willen de aandacht vestigen op slechts één onderwerp: het recht van gewone
mensen op land.

Licht verbijsterd door die verschillende stemmen riep Munnik op tot
‘diversiteit in solidariteit en solidariteit in diversiteit’ en tot het
sluiten van zoveel mogelijk compromissen zodat het Forum met een zo breed
mogelijk ondersteunde verklaring naar buiten kan treden. Volgens hem is er
tijdens de voorbereiding al zeer goed samengewerkt tussen de verschillende
grote milieuorganisaties, zoals Greenpeace en het WWF, en tussen
vertegenwoordigers van jongeren, vrouwen en inheemse volkeren.

De centrale vraag die de civiele maatschappij tijdens het Forum moet
beantwoorden is of ze kan samenwerken met wereldwijde politieke en
financiële organisaties als de Wereldbank en het Internationaal Monetair
Fonds (IMF). Maar de activisten willen tegelijk druk uitoefenen voor meer
ontwikkelingsgeld en een verstrenging van de internationale milieunormen.
Sommige organisaties willen dat het Forum zich hoofdzakelijk met de
milieuproblematiek bezighoudt terwijl andere benadrukken dat het milieu
enkel beschermd kan worden door aandacht voor sociale en economische
ontwikkeling.

Sommige activisten zijn voorhand al wat ontmoedigd. Zelfs al komen we tot
een gemeenschappelijke verklaring, dan zal die toch veel verder gaan dan
waartoe regeringen bereid zijn, klinkt het. Hoe dan ook geeft dit forum de
afgevaardigden de kans om grondig te debatteren op een manier die op de
officiële meetings onmogelijk is, oordeelt Saliem Fakir, de Zuid-Afrikaanse
vertegenwoordiger van de World Conservation Union. Dat alleen al maakt dit
een belangrijke stap naar duurzame ontwikkeling.

Xml=0

Ref: wd en dv