Ngo's vragen Europa om radicale omzwaai landbouwmodel

Nieuws

Ngo's vragen Europa om radicale omzwaai landbouwmodel

Ngo's vragen Europa om radicale omzwaai landbouwmodel
Ngo's vragen Europa om radicale omzwaai landbouwmodel

18 april 2012

Het huidige voorstel tot hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) resulteert niet in een rechtvaardiger en duurzamer landbouw- en voedselmodel. Dat schrijft een coalitie van ngo's, waaronder Friends of the Earth, IFOAM en CONCORD in een brief aan het Europees Parlement. Met een cartoon laten de ngo's zien welke veranderingen aan het Europees landbouwsysteem volgens hen nodig zijn.

De ngo’s noemen het oude Europese landbouwbeleid een bedreiging voor de voedselzekerheid omdat het de landbouw in ontwikkengslanden schaadt. “Hoewel de EU exportsubsidies fors heeft teruggeschroefd, laat de combinatie van lage prijzen voor landbouwproducten met inkomenssteun voor de boeren nog steeds toe dat voedsel geëxporteerd wordt aan prijzen lager dan de productiekosten.”

Hervorming zonder verandering

Het voorstel van de Europese Commissie tot hervorming van het GLB verandert hier in de ogen van de ngo’s weinig tot niets aan. “Een GLB dat strookt met het ontwikkelingsbeleid van de EU promoot het recht op voedsel in ontwikkelingslanden door die landen meer zelfvoorzienend te helpen maken en minder afhankelijk van voedselimport en kunstmatige inputs”, luidt het. Zij hopen op een GLB dat expliciet kiest voor agro-ecologie en maatregelen hanteert zoals verplichte teeltrotatie en lokale eiwitproductie.

De ngo’s hekelen het oude Europese landbouwmodel dat zwaar steunt op de import en het gebruik van veevoeder, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en zware machines. “De landbouw in de EU vergt zoveel grond dat land grabbing, stijgende voedselprijzen en sociale ongelijkheid het gevolg zijn”, schrijven ze.

16 miljoen hectare soja

Ter illustratie wordt verwezen naar de import van eiwitrijke grondstoffen voor veevoeder (soja). Naar verluidt zou 80 procent van de behoefte van de veehouderij geïmporteerd worden, wat 16 miljoen hectare grond in Zuid-Amerika vergt. “Daardoor verliezen lokale boeren hun grond, verschijnen monoculturen soja met een ernstige impact op het milieu terwijl er ook in Europa milieuschade is door de omvangrijke dierlijke productie”, aldus de ngo’s.