Nicaragua loopt leeg

Nieuws

Nicaragua loopt leeg

José Adán Silva

19 oktober 2009

Nicaraguanen verlaten massaal hun land. Vooral jongeren willen weg uit de armoede die hun land nu al jaren een wurggreep houdt. Er zijn geen tekenen van beterschap.

Volgens VN-cijfers emigreerden van 1990 tot 2005 meer dan 800.000 Nicaraguanen en komen er daar nog eens 400.000 bij tegen volgend jaar. Nicaragua telt vandaag 5,9 miljoen inwoners.
De werkelijkheid is nog erger omdat de VN-prognose geen rekening houdt met de crisis van de laatste twee jaar, zegt Bayardo Izabá, directeur van het Nicaraguaanse Centrum voor Mensenrechten (Cenidh). ”Door de armoede bevinden zich meer dan een miljoen Nicaraguanen in het buitenland”, zegt Izabá. “En meer dan een miljoen jongeren willen emigreren.”
De krant La Prensa publiceerde deze maand een enquête waaruit blijkt dat zes op tien Nicaraguanen tussen 16 en 55 jaar overwegen het land te verlanden om economische redenen. Uit een studie van twee jaar geleden bleek al dat zes op tien Nicaraguanen onder 30 jaar het land zouden verlaten mochten ze daartoe de kans krijgen. Zeventig procent van de Nicaraguanen is jonger dan 30 jaar.

Mislukken

“Dat de jongeren, die het belangrijkste menselijke kapitaal vormen en de motor zijn van elke economie, willen emigreren, is een duidelijk signaal dat we als maatschappij aan het mislukken zijn”, zegt Marcos Carmona, directeur voor de Permanente Commissie voor Mensenrechten, een Nicaraguaanse ngo.
Bijna 48 procent van de bevolking leeft in armoede en 17 procent in extreme armoede. Nicaragua bevindt zich daarmee in de onderste regionen van de VN-index voor menselijke ontwikkeling. In Latijns-Amerika doet alleen Haïti slechter.
Officieel bedraagt de werkloosheid minder dan 9 procent maar niet-officiële bronnen hebben het over 14 procent.

Burgeroorlog

Marcos Carmona ziet twee oorzaken: een chronische armoede die werd aangewakkerd door de burgeroorlog (1979-1990) en het sociaaleconomische regeringsbeleid dat gericht is op het halen van financiële doelstellingen die de multilaterale kredietinstellingen opleggen.
Alles verergerde als gevolg van de internationale crisis. Bovendien schortten de belangrijkste donorlanden, de VS en de Europese landen, in 2008 hun hulp op, goed voor jaarlijks 500 miljoen dollar. Dat was een gevolg van de fraude die volgens de oppositiepartijen en civiele, religieuze en economische organisaties had plaatsgevonden bij de gemeenteraadsverkiezingen.
“Geen enkele officiële of private studie ziet op korte of middellange termijn een economische verbetering van het land”, zegt Mario Quintana van de Junta Directiva de la Coordinadora Civil, een ngo die sociaaleconomische situatie analiseert. “Integendeel zelfs. Men verwacht een verslechtering van de nationale financiële crisis en daardoor een stijging met minstens honderdduizend nieuwe armen per jaar. Wat kunnen al die mensen doen? Hetzelfde wat meer dan een miljoen mensen al gedaan hebben: hun land verlaten.”