Nicaragua weigert na te denken over therapeutische abortus

Nieuws

Nicaragua weigert na te denken over therapeutische abortus

José Adán Silva

16 februari 2010

Ondanks een veroordeling door VN-agentschappen en een mensenrechtenrapport, sluit Nicaragua de terugkeer uit van therapeutische abortus, de beëindiging van de zwangerschap om het leven van de moeder te redden.

Onder het Universal Periodic Review-systeem onderzoeken de Verenigde Naties in elke lidstaat om de vier jaar de mensenrechtensituatie. Het nieuwste rapport over Nicaragua roept het land om vrouwen en meisjes beter te beschermen tegen huiselijk en seksueel geweld, onder meer door vluchthuizen te bieden, en door de wetgeving in het land aan te passen aan de internationale standaarden.
De Nicaraguaanse regering aanvaardde 68 van de aanbevelingen en beloofde 41 andere aanbevelingen te bestuderen voor juni, wanneer het UPR-rapport formeel aanvaard zal worden door de VN-Mensenrechtenraad. De Nicaraguaanse regering was over één aanbeveling echter formeel: de terugkomst van therapeutische abortus, die naast Nicaragua enkel nog door Chili, El Salvador, Malta en de Filipijnen verboden wordt.
Nicaragua schrapte de mogelijkheid tot therapeutische abortus in oktober 2006. Het parlement schrapte artikel 165 van het strafrecht, dat abortus om medische redenen al toeliet sinds 1893. Voortaan riskeren vrouwen die een abortus ondergaan of artsen die er een uitvoeren gevangenisstraffen van vier tot acht jaar. De straffen gelden zelfs voor dokters of verpleegsters die een zwangere vrouw met kanker of een hartkwaal behandelen met een beleid dat het ongeboren kind schade toebrengt of doodt.

Protest

Belangrijke mensenrechtengroeperingen, gezondheidsorganisaties en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), hadden de regering opgeroepen de mogelijkheid te bestuderen van uitzonderingen op het verbod op abortus als het leven van de moeder in gevaar is of in gevallen van incest of verkrachting. Ook landen als Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk, Mexico, Nederland en Zweden drongen aan bij de Nicaraguaanse regering op een herziening.
Die liet weten dat ze “nota nam” van de aanbevelingen maar dat ze weigert de wetgeving aan te passen. Het hoofd van de Nicaraguaanse delegatie, minister van Binnenlandse Zaken Ana Isabel Morales, zei dat het om een binnenlands thema gaat in een soeverein land, en niet om een religieus onderwerp. “De meerderheid van de Nicaraguanen gelooft dat het recht van het ongeboren kind belangrijk is, omdat het een levend wezen is met een recht op leven. Ze geloven ook dat abortus niet de juiste methode voor geboortebeperking is”, zei ze.

Regering liegt

De Nicaraguaanse beslissing krijgt veel tegenwind van organisaties die strijden voor vrouwenrechten. Volgens Vilma Núñez de Escorcia van Internationale Federatie voor Vrouwenrechten heeft de regering “gelogen over de situatie in het land”. Ook Fátima Millón van het Centraal-Amerikaanse Netwerk voor Vrouwen tegen Geweld zegt dat de overheid haar rapport aan het UPR moet intrekken omdat het vol “foute gegevens en argumenten staat”.
Volgens Millón stelt de overheid al meer dan drie jaar een tiental rechtszaken uit die de grondwettelijkheid van het verbod betwisten.
Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is het verbod vooral nefast voor jonge meisjes die het slachtoffer zijn van verkrachting of incest. “Het verbod is een schokkende en draconische wet die de slachtoffers verplicht om hun zwangerschap uit te dragen en die tot een stijging van het aantal kraamsterftes leidt”, zegt Widney Brown van AI. “De lidstaten van de VN moeten deze gelegenheid gebruiken om Nicaragua ter verantwoording te roepen voor een wet die het recht schendt van vrouwen op leven, gezondheid en waardigheid.”
Uit berichtgeving blijkt dat in het land 1.247 meisjes het slachtoffer werden van incest of verkrachting tussen 2005 en 2007. Daarvan werden er 198 zwanger, het merendeel was op dat moment tussen 10 en 14 jaar oud. Volgens Amnesty steeg het aantal gevallen van kraambedsterfte sinds het verbod.
Vier commissies van de Verenigde Naties hebben de Nicaraguaanse wetgeving al veroordeeld: de Commissie tegen Foltering, de Commissie rond Economische, Sociale en Culturele Rechten, de Mensenrechtencommissie en de Commissie voor de Eliminatie van Discriminatie tegenover Vrouwen.
“De Nicaraguaanse wet gaat in tegen het advies van vier VN-verdragsorganisaties”, zegt Brown. “Nicaragua moet deze wet onmiddellijk intrekken en wetten uitwerken die de rechten van vrouwen en meisjes verbeteren.”