Nicaragua wil analfabetisme uitroeien

Nieuws

Nicaragua wil analfabetisme uitroeien

José Adán Silva

26 juli 2007

Nicaragua start deze maand een nieuw alfabetiseringsprogramma voor volwassenen, een van de meest ambitieuze onderwijsprojecten van de Sandinistische regering. Die wil dat het land voor 2009 vrij is van analfabetisme.

Het plan is een heruitgave van een groot alfabetiseringsprogramma uit 1980, toen de Sandinistische regering (1979-1999) meer dan 100.000 jonge onderwijzers het land in stuurde, zegt minister van Onderwijs Miguel de Castilla. “Destijds kon 50 tot 60 procent van de bevolking niet lezen of schrijven.” Volgens hem daalde het percentage analfabeten door het programma tot 12,9 procent.
Volgens het Nicaraguaanse Instituut voor Statistiek is op dit moment 24 procent van de 5,1 miljoen Nicaraguanen analfabeet. Het doel van het nieuwe programma is om alle Nicaraguanen boven de vijftien jaar te leren lezen en schrijven.
Nicaragua gebruikt de Cubaanse methode ‘Ja, dat kan ik!’. Cuba en Venezuela leveren onderwijsmateriaal, gespecialiseerde instructeurs en financiële steun om meer dan 65.000 onderwijzers te mobiliseren.
Volgens professor Orlando Pineda, overheidsadviseur en hoofd van de niet-gouvernementele organisatie Carlos Fonseca Amador Assocatie voor Volksonderwijs, werkt de Cubaanse methode met nummers om letters te identificeren. Elke letter heeft een eigen nummer en met de letters worden alledaagse, eenvoudige woorden gemaakt.
Voor de cursus zijn 65 lessen van een half uur nodig, een televisie, een videorecorder en een notitieblok. Iemand is geslaagd als hij een brief kan schrijven aan familie of zijn onderwijzer. “Mensen vonden de traditionele methode, die tussen acht en tien maanden duurt, moeilijk vol te houden. Nu geven we een half uur les per dag en na acht of tien weken snappen ze het.”
De campagne is geen onderdeel van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties (MDG’s), waar Nicaragua zich aan verbonden heeft. De regering werkt naast dit programma aan plannen om alle kinderen tussen zes en twaalf jaar oud basisonderwijs te geven, een van de Millenniumdoelstellingen die voor 2015 bereikt moeten worden.
Uit cijfers van de VN blijkt dat armen in Nicaragua gemiddeld maar 2,2 jaar onderwijs genieten. Bij kinderen uit rijkere gezinnen is dat 5,5 jaar. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er 950.000 kinderen ingeschreven in het basisonderwijs, 85,8 procent van het totale aantal kinderen. 136.000 kinderen (14,2 procent) zitten niet op school. Van elke honderd kinderen die naar het basisonderwijs gaan, maken er maar veertig de school met succes af.