Niet alle Argentijnse kinderen profiteren van recordoogsten

Nieuws

Niet alle Argentijnse kinderen profiteren van recordoogsten

Marcela Valente

21 februari 2011

Argentinië telt 40 miljoen inwoners en produceert voedsel voor 400 miljoen mensen. Toch lijden honderdduizenden kinderen en jongeren er nog steeds aan ondervoeding.

De Argentijnse economie groeit sinds 2003 met 7 tot 10 procent per jaar (met uitzondering van het crisisjaar 2009), de landbouw kent recordoogsten, en de centrumlinkse regeringen van Néstor Kirchner (2003-2007) en Cristina Fernández hebben enorme hulpplannen voor kinderen en jongeren gelanceerd.

Toch lijden nog steeds 750.000 minderjarigen in Argentinië aan ondervoeding, volgens cijfers van het ministerie van Gezondheid. Het aantal kinderen dat van ondervoeding sterft, daalde wel fors sinds 2003, maar nog steeds gaat het om vier doden per dag.

“Als we naar de cijfers kijken, zitten we uiteraard ver van het probleem van de Afrikaanse landen of van andere Latijns-Amerikaanse landen, maar als men rekening houdt met de hoeveelheid voedsel die Argentinië produceert en met de groei de laatste acht jaar, dan is de ondervoeding ontoelaatbaar”, zegt Gabriela Agosto, directeur van het Sociaal Observatorium, een niet-gouvernementele organisatie die de overheid, bedrijven en organisaties ondersteunt in hun sociale programma’s.

Subsidie

Sinds december 2009 krijgen werklozen, werknemers met een precaire baan en huisbedienden een overheidssubsidie van 220 peso’s (40 euro) per kind. De subsidie, waarvoor 3,5 miljoen minderjarigen in aanmerking komen, krijgt men pas als men de kinderen naar school laat gaan, hen de verplichte vaccins laat toedienen en voldoende vaak medische controles laat uitvoeren.

Maar het plan verandert het probleem van de ondervoeding niet echt, zegt Gabriela Agosto. “De subsidie is “een stimulans voor onderwijs en gezondheid, maar ze verandert de toegang tot voedsel niet op substantiële wijze.”

Antropologe en voedselexpert Patricia Aguirre stelt vast dat de subsidie ook voor volwassen familieleden gebruikt wordt en niet alleen naar voedsel gaat maar ook naar kooktoestellen, kleding, transport en schoolgerief.

Volgens Juan Carr, coördinator van het vrijwilligersnetwerk Red Solidaria, kan Argentinië in nauwelijks één tot drie jaar komaf maken met de honger. “Met nauwelijks vier dagen van de jaarlijkse graanoogst kan men de honger in Argentinië oplossen. En met 122 dagen van de oogst de honger in heel Latijns-Amerika.”

In Latijns-Amerika en de Caraïben worden 53 miljoen mensen getroffen door honger en ondervoeding. Vooral Haïti, Honduras, Guatemala en Bolivia doen het op dat vlak slecht.