Niet alle Poolse vrouwen poetsen

Nieuws

Niet alle Poolse vrouwen poetsen

Kamil Baluk en Maurizio Ciranni

12 december 2012

Het aantal Polen dat in België verblijft, steeg enorm na de toetreding van Polen tot de Europese Unie. Dat heeft gevolgen op de bevolkingssamenstelling. Meer dan 12% van de Poolse vrouwen heeft een Belgische partner. Bij mannen is dat slechts 3%. Zijn Poolse vrouwen begeerlijker? Of werken Poolse mannen te hard?

In 2011 telde dit land vijftigduizend Poolse inwoners. Daarmee behoort de Poolse gemeenschap inmiddels tot een van de vijf grootste minderheden. Veel van de Polen komen met hun Poolse partner naar België, maar er is ook een grote groep mensen die de liefde hier leert kennen.

Uit een onderzoek onder Polen in Antwerpen, uitgevoerd door Kris Vancluysen en Sofie Hennau van de Universiteit Hasselt, blijkt dat 97% van de Poolse mannen tijdens hun verblijf in België een relatie met een Poolse vrouw heeft. Bij vrouwen is dat percentage significant lager. Meer dan 20% heeft een relatie met iemand die niet uit Polen komt. Relaties tussen Poolse vrouwen en Belgische mannen komen viermaal vaker voor dan relaties tussen Poolse mannen en Belgische vrouwen.

Sociale status

“Dit fenomeen wordt niet enkel in België, maar ook in andere clusters van de Poolse emigratie waargenomen. Vaak heeft dit te maken met de ooit lage sociale status van de Polen in West-Europa”, zegt Elzbieta Kuzma, een Poolse onderzoekster aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). “De positie van een man wordt niet onderuit gehaald door een relatie met een buitenlandse vrouw die lager op de sociaal economische ladder staat. Omgekeerd geldt dat wel.”

Maar Belgisch-Poolse relaties komen niet altijd in de lagere sociale regionen tot stand. Prinses Mathilde is daarvan een mooi voorbeeld. Zij is immers de oudste dochter van Patrick d’Udekem d’Acoz en gravin Anne Komorowski uit Polen.

Grijs, koud, arm en corrupt?

Vaak worden Poolse vrouwen gelijkgesteld aan ‘poetsvrouwen’, maar deze vergelijking gaat niet helemaal op. Steeds meer Poolse studenten komen naar België via het Erasmusproject. Sommigen beslissen om hier te blijven. “Een jaar in het buitenland verbreedt je horizon, geeft je rust. Je bent even weg van de dagelijkse sleur. Alles lijkt er meer aantrekkelijk – het land, maar ook de mensen”, zegt Gosia. Zij koos ervoor om na een jaar uitwisseling permanent in Antwerpen te blijven. Het is dus niet verrassend dat Polen die naar België komen niet alleen op het land, maar ook op de inwoners verliefd worden. Voor Gosia is haar man de voornaamste reden om in België te wonen. “En misschien ook de frietjes”, voegt ze er glimlachend aan toe.

“Poolse mensen die meer contacten hebben met autochtone buren, kunnen hun taalkennis verbeteren. Ze hebben ook een positiever beeld van de Belgische samenleving”, zegt onderzoekster Sofie Hennau:

Niet alle Poolse vrouwen poetsen from StampMedia on Vimeo.

“Toen ik mijn huidige vriendin ontmoette, was dat mijn eerste contact met iemand uit Polen”, zegt Bart. Hij leerde zijn partner in Leuven kennen. “Over Polen had ik dezelfde typische vooroordelen als veel Belgen: ze zijn grijs, koud, arm en corrupt. Na mijn eerste bezoek aan Polen was dat beeld helemaal bijgesteld.”

Mooi en welverzorgd

Poolse mannen met een Belgische vriendin zijn schaars. De meerderheid van de Poolse mannen werkt als bouwvakker. Ze komen laat thuis en zijn overwegend te moe om hun vriendenkring te verbreden. Hebben vrouwen dan meer tijd dan mannen om een partner te zoeken? “Vrouwen zijn vooral beter in taal dan mannen. Ze leren gemakkelijker iets aan, zijn socialer en communicatiever”, zegt Magda, een Poolse manager in Antwerpen. “Poolse vrouwen zijn daarenboven mooi en welverzorgd,” voegt ze eraan toe. “Poolse vrouwen zijn veel vriendelijker en opener dan Belgische vrouwen”, lacht Bart, “en ze hebben een lager BMI”.

© 2012 – StampMedia – Kamil Baluk, video: Kamil Baluk & Maurizio Ciranni