Nieuw wapen tegen stijgende zeespiegel: gras

Nieuws

‘Zeegrasweiden voor de kust zijn waardevolle troeven om erosie tegen te gaan’

Nieuw wapen tegen stijgende zeespiegel: gras

Nieuw wapen tegen stijgende zeespiegel: gras
Nieuw wapen tegen stijgende zeespiegel: gras

IPS

30 november 2022

Wereldwijd kalven stranden steeds sneller af, vooral tijdens stormen. De stranden worden doorgaans hersteld door zand op te spuiten, of worden beschermd met dijken. Maar er is ook een natuurlijke oplossing, zeggen Zweedse onderzoekers: zeegrassen.

Zeegras kan een belangrijk wapen worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zeggen de onderzoekers.

Wikimedia / Paul Asman en Jill Lenoble

In een grote tank stelden de onderzoekers zandige sedimenten met en zonder zeegras bloot aan golven. Uit de experimenten bleek dat het zand veel minder wordt geërodeerd door golven als er zeegras in groeit.

‘We hebben vastgesteld dat zeegrasweiden voor de kust waardevolle troeven zijn om erosie tegen te gaan’, zegt Eduardo Infantes, marien bioloog aan de Universiteit van Göteborg. ‘We weten al dat hun lange bladerdek als golfbrekers werkt, maar nu konden we ook aantonen dat hun wortelmatten de zandduinen onder water binden en ze zo effectief versterken.’

Meer stormen

Dat betekent dat zeegras een belangrijk wapen kan worden tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zeggen de onderzoekers. Die brengt immers meer frequente en krachtiger stormen met zich mee, wat op zijn beurt kan leiden tot een toename van kusterosie. Ongeveer 8 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden op een hoogte van minder dan 10 meter boven zeeniveau.

‘Daarom is het des te belangrijker om de zeegrasweiden die nu nog bestaan te beschermen en zeegras terug aan te planten op de plekken waar het verdwenen is’, zegt Infantes. ‘In ons onderzoek hebben we succesvolle pogingen ondernomen om gewone zeegrasweiden aan de Zweedse westkust te herstellen, maar om dergelijke herbeplanting te laten slagen, is er behoefte aan gedetailleerde studies van de huidige status van de zeebodem.’