Nieuw-Zeeland geeft slachtoffers huiselijk geweld betaald verlof

Nieuws

Nieuw-Zeeland geeft slachtoffers huiselijk geweld betaald verlof

Nieuw-Zeeland geeft slachtoffers huiselijk geweld betaald verlof
Nieuw-Zeeland geeft slachtoffers huiselijk geweld betaald verlof

IPS - Carmen Arroyo

06 augustus 2018

Nieuw-Zeeland kampt met een immens probleem van huiselijk geweld. Een nieuwe wet die slachtoffers tien dagen betaald verlof toestaat om hulp te kunnen organiseren, krijgt wereldwijd veel lof.

Shane Taremi CC BY-NC-ND 2.0

Shane Taremi CC BY-NC-ND 2.0​

Nieuw-Zeeland kampt met een immens probleem van huiselijk geweld. Een nieuwe wet die slachtoffers tien dagen betaald verlof toestaat om hulp te kunnen organiseren, krijgt wereldwijd veel lof.

De Domestic Violence – Victims’ Protection Bill, een voorstel van het groene parlementslid Jan Logie, werd eind juli goedgekeurd met 63 tegen 57 stemmen.

‘We waren erg gelukkig toen we het nieuws over de nieuwe wet vernamen’, zegt Kristine Lizdas, van het Battered Women’s Justice Project (BWJP). ‘Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen onder deze wet tien dagen betaald verlof en een flexibeler werkschema om alles te regelen om hun partners te kunnen verlaten, een nieuw huis te zoeken en zichzelf en hun kinderen in veiligheid te brengen.’

70 procent van de vrouwen

Volgens de vrouwenafdeling van de Verenigde Naties, VN Vrouwen, krijgt 70 procent van de vrouwen in Nieuw-Zeeland te maken met huiselijk of seksueel geweld van hun partner.

Volgens de VN krijgt 70 procent van de vrouwen in Nieuw-Zeeland te maken met huiselijk of seksueel geweld van hun partner.

‘Dit beleid faciliteert het recht van Nieuw-Zeelandse vrouwen op ondersteuning en bescherming voor zichzelf en hun kinderen als ze te maken krijgen met huiselijk geweld’, zegt Juncal Plazaola, een genderexpert bij VN Vrouwen.

In 2004 werd een soortgelijke wet –de Anti-Violence Against Women and Their Children Act– aangenomen in de Filipijnen. Ook hier wordt aan slachtoffers van huiselijk geweld tien dagen betaald verlof toegestaan om zich te kunnen organiseren.

Ontslag

Volgens experts verliezen slachtoffers van huiselijk geweld (gegevens voor de Verenigde Staten) gemiddeld tien dagen per jaar door afwezigheid. Ook werken ze gemiddeld 10 procent minder dan vrouwen die geen huiselijk geweld in hun leven ervaren.

‘Vrouwen worden vaak gestoord tijdens hun werk, ze komen te laat aan of worden zelfs belemmerd om op hun werk te geraken’, zegt Plazaola. ‘Dit kan ertoe leiden dat ze hun baan opgeven, of ontslagen worden.’

‘Omdat ze vaker afwezig zijn, kan deze nieuwe beleidsmaatregel hen helpen om hun baan te behouden. De nieuwe wet geeft hen meer werkzekerheid, economische opportuniteiten en onafhankelijkheid, en uiteraard ook meer kansen om uit hun relationele situatie van geweld en misbruik los te breken.’

‘Deze wet is erg belangrijk omdat het vrouwen in staat stelt om zonder angst voor een slechte werkbeoordeling de noodzakelijke wettelijke en medische stappen te zetten naar een nieuw leven zonder de misbruikende partner’, zegt arbeidsjurist Mark I. Shickman van Freeland Cooper & Foreman LLP. Hij juicht de Nieuw-Zeelandse wet toe, maar wil ze ook niet idealiseren.

Kans op fraude

‘Goede werkomstandigheden kunnen ook niet alle problemen oplossen, al zijn ze een eerste grote steun’, zegt Shickman. ‘Kwetsbare vrouwen willen hun werksituatie meestal niet op het spel zetten omdat het vaak hun meest veilige omgeving is. Daarom is het feit dat ze tien dagen de tijd krijgen om zonder kans op ontslag of een negatieve beoordeling alles in orde te brengen met de werkgever, een advocaat te zoeken en met andere bemiddelingsorganisaties contact op te nemen, een enorme hulp.’

‘Valse aangiften van huiselijk geweld blijken weinig voor te komen. Zeer weinig individuen veinzen huiselijk geweld met als doel om tien dagen extra betaald verlof te krijgen.’

Sommige critici vragen zich af of de wet geen aanleiding zal geven tot fraude, maar volgens experts is de kans daartoe klein. ‘De voordelen zijn groter dan de risico’s’, zegt Lizdas van BWJP. ‘Valse aangiften van huiselijk geweld blijken weinig voor te komen. Zeer weinig individuen gaan huiselijk geweld veinzen met als doel om tien dagen extra betaald verlof te krijgen.’

Plazaola is het eens met haar. ‘Dit beleid zal bedrijven niet benadelen, maar juist als gevolg hebben dat ze zullen beschikken over sterkere en meer tevreden medewerkers, en een hogere productiviteit. Het probleem is zeker niet de kans op fraude, vermits de meeste gevallen van huiselijk geweld nog steeds niet worden aangegeven. Ongeveer 40 procent van de vrouwen die te maken krijgen met misbruik, geven dat nooit aan.‘Valse aangiften van huiselijk geweld blijken weinig voor te komen. Zeer weinig individuen gaan huiselijk geweld veinzen met als doel om tien dagen extra betaald verlof te krijgen.’

Volgens haar zijn de redenen hiervoor meestal schaamte of zelfverwijt van het slachtoffer, of de verwijten die ze van haar omgeving krijgt. Ook daarom schat zij de kans op misbruik van de nieuwe wet zeer klein in.

Moord

Volgens Lizdas zal het nieuwe beleid slachtoffers helpen om uit hun isolement te treden en dat zal het risico op huiselijk geweld doen verkleinen. Het vroegere gebrek aan externe hulp heeft het probleem doen toenemen, soms met dramatische gevolgen. Zo is in Nieuw-Zeeland de helft van de moorden op vrouwen uitgevoerd door de partner. Moord is de laatste stap van een gewelddadige relatie.

‘Een gewelddadige relatie start niet met moord, maar het misbruik escaleert en zonder een interventie en maatschappelijk steun, is moord op vrouwen vaak het uiteindelijke gevolg’, zegt Plazaola.

‘We hebben dus wetgeving en beleid nodig rond femicide, alsook de middelen om grondig onderzoek te doen en alle vormen van geweld op vrouwen, inclusief moord, te bestraffen. Het is cruciaal om de straffeloosheid te stoppen.’

Wat de Verenigde Staten betreft, is er nog een bijkomend probleem dat vrouwenmoord in de hand werkt: het gemak om aan vuurwapens te komen. ‘In 2015 was 55 procent van de moorden op een directe partner uitgevoerd met een vuurwapen’, zegt Shickman. ‘Misbruikte vrouwen lopen vijf keer meer kans om vermoord te worden als de misbruiker een wapen in huis heeft.’