Nieuwe afspraken moeten leiden tot minder doden bij rampen

Zeven doelstellingen en vier actiepunten moeten ertoe leiden dat toekomstige rampen minder mensenlevens en minder materiële schade eisen. Dat werd gisteren beslist op de laatste dag van de VN-wereldconferentie over rampen.

  • Tex Texin (CC by 2.0) Tex Texin (CC by 2.0)

De conferentie vond plaats in de Japanse stad Sendai en werd speciaal voor de gelegenheid uitgekozen. Sendai ligt in de regio die in 2011 zwaar werd getroffen door de aardbeving en tsunami die leidden tot de ramp met de kerncentrale in Fukushima.

De derde Wereldconferentie voor Risicoreductie na Rampen (WCDRR) werd afgesloten met de aanname van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR), een nieuwe afsprakenkader voor de komende vijftien jaar (2015-2030).

Vertegenwoordigers van 187 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) legden hiermee doelstellingen en actiepunten vast die moeten leiden tot een substantiële vermindering van doden en materiële schade, en die gezondheidsproblemen na (natuur)rampen moeten voorkomen.

Doelen en prioriteiten

Het raamwerk spreekt over zeven doelstellingen en vier actiepunten die prioritair zijn.

De doelstellingen die over vijftien jaar bereikt moeten worden zijn: het terugdringen van doden, het terugdringen van slachtoffers, minder economische schade, het terugdringen van schade aan infrastructuur en basisdiensten zoals scholen en ziekenhuizen, een toename van het aantal landen met strategische rampenplannen tegen 2020, verbeterde internationale samenwerking en een toename van de toegang tot informatie over rampen en waarschuwingssystemen.

De vier prioriteiten voor actie focussen op een beter begrip van risico, een betere aanpak na rampen en meer investeringen. Een laatste prioriteit schrijft voor dat landen beter voorbereid moeten zijn op de mogelijke komst van rampen en dat de opbouw erna sneller en efficiënter moet gebeuren.

De verantwoordelijke van het VN-agentschap voor Rampenpreventie (UNISDR), Margareta Wahlström, benadrukte dat ‘het raamwerk veel engagement vereist en sterk politiek leiderschap.’

Daarnaast vindt ze de aangenomen tekst ook belangrijk ‘met het oog op toekomstige afspraken rond de duurzaamheidsdoelen van de VN (in september), en rond het klimaat (in december in Parijs).’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift