Nieuwe Amerikaanse wet moet asielzoekers meer kansen bieden

Nieuws

Nieuwe Amerikaanse wet moet asielzoekers meer kansen bieden

William Fisher

08 april 2010

Mensenrechtenactivisten zijn zo goed als unaniem in hun lof voor nieuwe wetsvoorstellen voor de asielprocedure in de VS. Maar het is nog maar de vraag of die wetsvoorstellen heelhuids door de Senaat komen.

De “Refugee Protaction Act of 2010” werd voorgesteld door senator Patrick Leahy om “asiel te voorzien voor individuen die vervolging in hun eigen land ontvluchten”. Leahy wil de beschermdende maatregelen herstellen voor vluchtelingen die asiel verdienen, maar er met de huidige immigratiewetgeving en na enkele belangrijke vonnissen geen aanspraak meer op kunnen maken.
Het wetsvoorstel noemt onder meer vrouwen en meisjes die gendergevaren ontvluchten, zoals een gedwongen huwelijk, vrouwenbesnijdenis en huiselijk geweld, kinderen die op eigen kracht asiel aanvragen, en andere kwetsbare slachtoffers van vervolging.
De deadline van twaalf maanden om asiel aan te vragen na aankomst in de VS zou afgeschaft worden en de asielprocedures worden versneld. Het wetsvoorstel voorziet ook een “alternatives to detention”-programma. Momenteel worden asielzoekers, van wie velen er in hun thuisland opgepakt en gefolterd zijn, in de VS meestal meteen gearresteerd. Dat is een directe schending van de Vluchtelingenconventie, maar de VS blijven de praktijk toepassen om migranten af te schrikken.

Brede steun

Mensenrechtenactivisten zijn bijzonder tevreden met het voorstel, maar er zijn ook waarschuwen voor teveel optimisme. Waarnemers wijzen erop dat belangrijke wetgeving rond vluchtelingen en migratie nooit binnen het jaar na het wetsvoorstel door het Congres geloodst is. Bovendien is de agenda van de Senaat zo volgepropt met de Gezondheidswet en allerlei andere wetten die prioriteit krijgen, dat de Senaat in het Huis van Afgevaardigden “de plaats waar wetten naartoe gaan om te sterven” genoemd wordt.
Toch lobbyen organisaties die zich inzetten voor migranten hard om meer steun te verzamelen voor het wetsvoorstel. Tot nog toe vonden ze die enkel bij Democraten, maar ze stellen alles in het werk om ook enkele Republikeinen te overtuigen.
Bij het maatschappelijke organisaties kan het voorstel op grote steun rekenen: 25 belangrijke migrantenorganisaties hebben zich achter het voorstel geschaard. Een van de meest gerespecteerde, het Centre for Gender and Refugee Studies aan de University of California Hastings, zei dat de wetgeving de VS helpt om zich te conformeren aan de verplichtingen van de verdragen die ze afgesloten hebben.
“Het wetsvoorstel identificeert de ernstige gaten en overdreven strenge voorzieningen in het Amerikaanse asielsysteem”, zegt Bill Frelick van Human Rights Watch. Ook de American Civil Liberties Union (ACLU) en Amnesty International roepen de Senaat op om het voorstel goed te keuren.