Nieuwe bank voor microkrediet in Tanzania

Nieuws

Nieuwe bank voor microkrediet in Tanzania

Muriel Denayer

29 juli 2009

Een nieuwe microkredietbank heeft de deuren geopend in Tanzania. Doel is vrouwen meer te betrekken in de maatschappij en hen economisch sterker maken.

De specifieke doelgroep zijn de vrouwen in de stad Dar es Salaam, die vanaf nu enkel nog een identiteitskaart nodig hebben om een lening te kunnen aangaan. Dankzij dit systeem van microkredieten is een onderpand geen vereiste meer.
Ongeveer 2 dollar volstaat om een rekening te kunnen openen. De ontleners worden bijgestaan in het beheer van hun geld en dankzij georganiseerde debatten kunnen de armen ideeën uitwisselen met elkaar. Op deze manier wordt een netwerk uitgebouwd en worden de vrouwen uit hun sociaal isolement gehaald.

Microkrediet

De verspreiding van het microkredietprincipe vindt haar oorsprong in het succes van de Grameen Bank in Bangladesh. Het basisidee is dat arme families geholpen worden om armoede te ontgroeien.
Ze kunnen leningen aangaan die enkel gebaseerd zijn op vertrouwen, het geld investeren ze in zaken die een inkomen genereren, waardoor de armen onbenutte talenten kunnen aanspreken en zelfvoorzienend worden.
Mohammed Yunus, de oprichter van dit initiatief, kreeg in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede.
De voorstanders van microkredieten zeggen dat het vrouwen weerbaarder maakt en hen helpt om welvarender te worden, ook hun gezin gaat erop vooruit.

Valkuilen

Margareth Mattaba Chacha, directeur van de bank in Dar es Salaam, zegt dat voorlopig nog veel vrouwen aarzelen om contact te zoeken. Ze zijn verlegen en denken dat ze de capaciteiten niet hebben om mee te draaien in het systeem.
Dit sluit aan bij de kritiek die vaak geuit wordt op het microkrediet: dat het de allerarmsten zelden bereikt en dat slechts een klein aandeel dankzij dit soort banken de armoede overstijgt.
Vele armen hebben immers geen identiteitskaart of adres. Chacha verzekert dat ze deze valkuilen zullen proberen te omzeilen door deur-aan-deur reclame te maken voor de nieuwe bank.