Nieuwe cijfers voeden vrees voor Japanse aids-explosie

Nieuws

Nieuwe cijfers voeden vrees voor Japanse aids-explosie

Suvendrini Kakuchi

10 februari 2005

Japan kende in 2004 beduidend meer aids-besmettingen dan in 2003, meldt de Japanse Gezondheidsdienst. De cijfers worden zeer alarmerend genoemd. Critici zeggen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt en leggen de schuld bij het gebrek aan overheidssteun voor aids-preventie.

In 2004 overschreed het aantal Japanners dat HIV opliep voor het eerst officieel de kaap van 1000. De Gezondheidsdienst telt 1.114 nieuwe besmettingen, tegenover 640 het jaar voordien. Officieel heeft Japan nu 6.528 seropositieven, waarvan 3.258 aids ontwikkelden. De schattingen van het Aids-programma van de Verenigde Naties zijn echter aanzienlijk hoger. Men gaat ervan uit dat eind 2003 al 12.000 Japanners besmet waren met HIV. Het zouden er zelfs maximaal 19.000 kunnen zijn. De vrees is groot dat Japan aan de vooravond staat van een ware aids-explosie.

De nieuwe cijfers hebben veel te maken met het gebrek aan overheidssteun voor aids-preventie. Men placht te denken dat Japan geen HIV-probleem heeft, zegt dokter Tsuneo Akaedea, die deelneemt in verschillende aidsprojecten gericht op Japanse jongeren.

Belangenorganisaties klagen dat het zeer moeilijk is om bestuurders ervan te overtuigen dat een landelijk aids-preventieprogramma een must is. De Japanse overheid zorgt niet voor plaatsen waar mensen zich vrijwillig kunnen laten testen. Men kan zich weliswaar vrijwillig en anoniem laten testen bij gezondheidscentra, maar dat kan slechts twee keer per maand en alleen ‘s ochtends. Voor mensen met een baan is dat niet flexibel genoeg, vindt Akaeda. Ook zijn veel mensen volgens hem bang om gestigmatiseerd te worden, als blijkt dat ze HIV-positief zijn. Mensen zijn bang voor hun baan en de reacties van de familie.”

Een ander probleem is de slechte seksuele voorlichting op Japanse scholen. Veel ouders en leraren zijn tegen expliciete uitleg over anticonceptiemiddelen, uit angst dat hun kinderen daardoor eerder seksueel actief worden. Maar dat zijn ze zo ook wel, zo blijkt uit recente onderzoeken. Van de derdejaars middelbare school leerlingen zegt 30 procent al minstens eenmaal seks te hebben gehad.

Medisch adviseur Yoshiaki Sakurai van de Japanse Stichting voor Aidspreventie - de officiële overheidsorganisatie die zich met aids bezighoudt – geeft toe dat het aantal HIV-besmettingen en het aantal mensen met aids sterk is toegenomen. Hij erkent ook dat de Japanners zich onvoldoende bewust zijn van het risico op besmetting. (RS/ADR)