Nieuwe databank wil allochtone deskundigen op de kaart zetten

Nieuws

Gekleurde expertise

Nieuwe databank wil allochtone deskundigen op de kaart zetten

Sebastien Van den Bogaert

26 september 2011

Allochtone mensen komen nog steeds niet vaak aan bod als deskundigen in de media of het maatschappelijk debat. De pas gelanceerde databank “Nieuw Vlaams Talent” wil daar verandering in brengen. Deze volledig gratis en open databank verzamelt mensen van allochtone afkomst die zichzelf als deskundig beschouwen.

Het project werd vrijdag gelanceerd in De Pianofabriek in het Brusselse Sint-Gillis. De databank, die tot stand gekomen is door een samenwerking van de Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen, de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen, het VrouwenOverlegKomitee en het Masereelfonds, wil de afwezigheid van allochtone deskundigen in de media en daarbuiten aankaarten en daar een oplossing voor bieden. Iedereen die zich beschouwt als deskundig in een bepaald vakgebied en allochtoon –de term wordt bewust niet gedefinieerd- kan zich op de databank inschrijven

Identiteit en privacy

Dat is al meteen een knelpunt van deze databank. Iedereen kan beweren een deskundige te zijn of, erger nog, een bepaald persoon te zijn die hij niet is. Dat werd tijdens de presentatie, al meteen duidelijk, wanneer een van de personen van de databank deskundige bleek te zijn in alle mogelijk selecteerbare domeinen. De vraag werd dan ook opgeworpen wie de controle zou onderhouden op alle deskundigen die zich inschrijven.

Daarnaast kwam ook de privacy van de geregistreerde ter sprake. Wie zich in deze databank als deskundige registreert, stelt zijn persoonlijke gegevens werkelijk aan iedereen bloot. Dat is de sterkte, maar tegelijk ook de zwakte van deze databank. Want, zo zegt Kelly Franceus van het Masereelfonds, de drempel voor registratie ligt hoger dan bij gesloten databanken. Het gevaar bestaat immers om de haverklap gecontacteerd te worden.

Doorbreken van stigma

Maar ondanks dat het project nog in zijn kinderschoen staat, en dus bijgevolg ook wat mankementen vertoont, waren de meningen in de zaal over dit project vrij positief. Er werd gewezen op het feit dat allochtonen enkel in de media worden opgevoerd als het gaat om zogenaamde typische allochtone materies, zoals migratie, rascisme of Islam. Deze databank wil dat stigma doorbreken en tonen dat allochtonen ook deskundig zijn in andere zaken. Vorige gelijkaardige projecten, zoals het boek “Zeg niet te gauw, d’er is geen vrouw”, een lijst van vrouwen gespecialiseerd in allerlei vakgebieden, hebben ook hun vruchten afgeworpen. De hoop is dat deze databank dat ook zal doen.

De databank wil een bijdrage leveren tot een positievere en juistere beeldvorming van mensen van allochtone afkomst

Daarnaast wil deze databank, meer algemeen, een bijdrage leveren tot een positievere en juistere beeldvorming van mensen van allochtone afkomst. Indien meer een meer allochtone deskundigen hierdoor naar buiten treden, kan het ook een voorbeeldfunctie zijn voor allochtone jongeren.

Positieve discriminatie

Maar naast de praktische vragen over de databank werden ook een aantal fundamentelere vragen gesteld. De meest aanwezige vraag was of allochtonen net niet gestigmatiseerd worden door ze een aparte databank te geven. Maar, zo merkte Katleen De Ridder van het Minderhedenforum op, dit soort projecten werken echt ten goede van de emancipatie van de allochtonen, hetgeen de aanwezigheid ervan rechtvaardigt.

Daarnaast werd de vraag gesteld of deze databank een soort van positieve discriminatie in de hand werkt en of in dat geval de kwaliteit wel voldoende hoog zal zijn. Franceus antwoordde door te zeggen dat de databank niet instond voor de kwaliteit van de deskundigen. De repliek van Inan Akbas, een VRT-programmamedewerker, richtte zich op de positieve discriminatie. Hij zei dat positieve discriminatie vandaag niet het geval is, maar eerder negatieve discriminatie aanwezig is op basis van de automatische twijfel of allochtone deskundige wel kwaliteit kunnen bieden.

Of deze databank zijn doel zal bereiken is nog zeer de vraag. De bekendheid en het aantal deskundigen moet nog heel wat groeien. “Maar”, zo besluitte Lien Plasschaert, gewezen emancipatieverantwoordelijke van de VRT, “deze databank is een instrument en zoals elk instrument zal het tot zijn recht komen door de manier waarop het gebruikt wordt.”