Nieuwe hepatitis B-spuiten mikken op 'onbereikbare'kinderen

Nieuws

Nieuwe hepatitis B-spuiten mikken op 'onbereikbare'kinderen

Kafil Yamin

04 oktober 2002

De Indonesische regering en de Amerikaanse
niet-gouvernementele organisatie Programme for Appropriate Technology in
Health (PATH) hebben een project gelanceerd om Indonesische kinderen sneller
in te enten tegen hepatitis B. Daarvoor worden nieuwe spuiten gebruikt die
nog nooit eerder op nationale schaal bij een hepatitis-campagne werden
ingezet. De Uniject-spuiten hebben een voorgevulde wegwerpnaald, en kunnen
ook makkelijk gehanteerd worden door vroedvrouwen. Daardoor komen ook
onmiddellijk de baby's binnen bereik die thuis worden geboren.

Het hepatitis B-virus wordt niet makkelijk overgedragen tussen volwassenen -
tenzij door seksueel contact of het uitwisselen van drugsspuiten - maar
besmette vrouwen geven de ziekte bijna gegarandeerd door aan de kinderen die
ze krijgen. Kinderen die het virus van hun moeder hebben geërfd, vertonen
vaak lange tijd helemaal geen symptomen, maar kunnen wel op hun beurt
anderen besmetten en lopen ook gevaar dat hun lever vroeg of laat aangetast
raakt.

Ongeveer 15 miljoen Indonesiërs zijn drager van het virus dat hepatitis B
veroorzaakt. In sommige afgelegen streken is zelfs 70 procent van de
bevolking besmet met de ziekte. Hepatitis B kan tot levercirrose leiden, en
uiteindelijk zelfs tot leverkanker. Als Indonesië niet dringend iets
onderneemt tegen de overdracht van de ziekte tussen moeders en hun kinderen,
staat de archipel straks voor onoverkomelijke gezondheidsproblemen. Van de
vijf miljoen baby’s die elk jaar in Indonesië worden geboren, hebben er
250.000 een moeder met hepatitis B. Kinderen van dergelijke moeders die niet
snel worden ingeënt, worden in 90 procent van de gevallen zelf drager. Een
kwart van de kinderen die op die manier in hun eerste levensjaar besmet
raken, zal vroeg of laat aan de gevolgen van de ziekte sterven.

Een vaccinatie die in de eerste week wordt toegediend, biedt baby’s een
bescherming van 95 procent. Maar de meeste Indonesische kinderen worden pas
na twee maanden ingeënt, als het virus al veel kansen heeft gehad. Het geld
om sneller en breder te vaccineren, is er. Het Vaccinfonds, het
financieringsmechanisme van de Global Alliance for Vaccines and Immunisation
(GAVI), heeft onlangs 16,3 miljoen dollar uitgetrokken voor de
vaccinatiecampagne tegen hepatitis B op Indonesië. Nog eens 9,9 miljoen
dollar gaat naar een programma om de veiligheid van de inentingen te
verhogen. Met het geld zal onder meer een campagne worden opgezet om 60.000
vroedvrouwen te leren de nieuwe spuiten te gebruiken. Maar 20 procent van de
Indonesische baby’s wordt in het ziekenhuis geboren - alleen via de
vroedvrouwen kunnen gezinnen die afgelegen wonen ook snel worden bereikt.

Hepatitis B is in Indonesië niet enkel een gezondheidsprobleem maar ook een
maatschappelijk vraagstuk. Het virus wordt niet overgedragen via alledaagse
contacten, maar toch worden Indonesiërs die het virus onder de leden hebben
zwaar gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Op lange termijn kan dat probleem
misschien opgelost raken doordat de ziekte onder controle wordt gebracht.
Maar voorlopig kan alleen een betere gezondheidsvoorlichting soelaas
brengen. In Japan worden hepatitis B-dragers bijvoorbeeld niet geweerd uit
bedrijven, omdat daar algemeen bekend is dat het virus zich niet zomaar kan
verspreiden.