Nieuwe nota onthaald op kritiek

Nieuws

Nieuwe nota onthaald op kritiek

09 augustus 2007

De tweede versie van de formateursnota van Yves Leterme, die na amper een dag gelekt werd naar de pers, krijgt kritiek van ondermeer Greenpeace. De milieubeweging vindt de beslissing om de levensduur van enkele kerncentrales te verlengen 'illegaal, contra-productief en surrealistisch'.

Daarnaast is Greenpeace somber over de doelstellingen op vlak van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen of op vlak van hernieuwbare energie en energiebesparing. Terwijl er in de eerste versie van de nota nog enkele doelstellingen werden vastgelegd, heeft de nieuwe nota het enkel nog over het behalen van de Europese doelstellingen.
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakt zich dan weer zorgen over een nieuwe passage, die tussen vierkante haakjes is opgedoken in de formateursnota. ‘Daarnaast besluit de regering tot de berging op grote diepte van gemiddeld tot hoog actief afval met een lange levensduur en/of van gebruikte kernbrandstof.’
Passages tussen vierkante haakjes wijzen erop dat er nog geen eensgezindheid over bestaat, en de BBL vindt dit meer dan terecht: ‘Er is – jammer genoeg! – nog altijd geen oplossing voorhanden voor ons hoogradioactief afval. Laat staan dat de regering daarover een beslissing zou kunnen nemen.’

Fiets vergeten?

Ook de Fietsersbond is bezorgd na lezing van de tweede versie van de formateursnota. In de eerste versie stond dat het ‘autogebruik in het woon-werkverkeer met 10% dient te dalen’. Nu klinkt het al dat er ‘wordt gestreefd naar een ambitieuze vermindering van het autogebruik in het woon-werkverkeer’.
‘Vager kan niet natuurlijk’, zegt de Fietsersbond. ‘Uit deze geamendeerde versie blijkt derhalve dat de volgende regering geen proactief beleid wenst te voeren met het oog op een modal shift inzake vervoerswijze in het woon-werkverkeer. En dat er in hoofde van de onderhandelaars weinig inzicht is in de rol die een hoger fietsgebruik kan spelen om het hoofd te bieden aan de files en de onbereikbaarheid van het bedrijfsleven en dus in globo de economische kost van ons huidig vervoersgedrag.’

Asielbeleid

Tijdens de bespreking van het asielbeleid hebben de onderhandelaars alternatieven gezocht voor gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra. De opsluiting van minderjarigen kwam uitgebreid in de media aan bod toen de elfjarige Angelica Cajamarca achter de tralies werd gestoken van 127bis in Steenokkerzeel.
‘De regering investeert in specifieke opvangmogelijkheden met beperking van de bewegingsvrijheid voor gezinnen met kinderen die wachten op hun uitwijzing’. De CDH voegde daaraan toe dat gesloten centra een uitzondering moeten blijven: ‘De aanwezigheid van kinderen in die gesloten centra dient principieel te worden veroordeeld.’

Ontwikkelingshulp

Ook aan de passage over de Belgische ontwikkelingshulp is er geschaafd. In de eerste versie van de nota stond al dat de regering de mogelijkheden onderzoekt die alternatieve financiering biedt om het groeipad naar een ontwikkelingsbijdrage van 0,7 procent van het bruto binnenlands inkomen (bbi) te respecteren en een gestage verhoging van het budget van DGOS te verwezenlijken. Tussen vierkante haakjes wordt nu een mogelijkheid voorgesteld: ‘bijvoorbeeld een heffing op vliegtuigtickets’.
Nog tussen haakjes lees je dat de regering de bijzondere wetten van 13 juli 2001 zal uitvoeren die betrekking hebben tot de overdracht van delen van de Ontwikkelingssamenwerking en de daaraan verbonden middelen naar de deelstaten.
De onderhandelaars benadrukten na het lek van de nota dat het om een ‘intern werkdocument’ gaat, dat niet de bedoeling heeft een juiste weergave te zijn van de besprekingen, maar eerder een inventaris is van ingediende amendementen.