Nieuwe Spaanse regering sluit zich aan bij Europese klimaatcoalitie

Nieuws

Nieuwe Spaanse regering sluit zich aan bij Europese klimaatcoalitie

Nieuwe Spaanse regering sluit zich aan bij Europese klimaatcoalitie
Nieuwe Spaanse regering sluit zich aan bij Europese klimaatcoalitie

IPS

08 juni 2018

Spanje wil zich onder de nieuwe regering aansluiten bij de coalitie van EU-lidstaten die ijvert voor strengere klimaatdoelstellingen. Dat heeft de kersverse minister van Energie Teresa Ribera bekendgemaakt.

© La Moncloa

De kersverse Spaanse minister van ecologische transitie Teresa Ribera Rodríguez tijdens haar eedaflegging

© La Moncloa​

Spanje wil zich onder de nieuwe regering aansluiten bij de coalitie van EU-lidstaten die ijvert voor strengere klimaatdoelstellingen. Dat heeft de kersverse minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera bekendgemaakt.

De Europese Unie neemt zich momenteel voor om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 40 procent en tegen 2050 met 80 tot 95 procent. Zeven landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Portugal ijveren voor meer ambitie om de Europese doelstellingen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Ambitie opkrikken

In een telefoongesprek met Climate Home News heeft de kersverse minister Ribera laten weten dat ook de nieuwe Spaanse regering zich bij die oproep aansluit. ‘We willen de ambitie opkrikken en de energietransitie versnellen’, zegt ze. Omdat die snelheid vastgelegd wordt op Europees niveau, is het ‘cruciaal om de krachten te bundelen met de progressieve landen.’

‘We willen de ambitie opkrikken en de energietransitie versnellen’

In Parijs kwam de internationale gemeenschap overeen om de klimaatverandering ‘ruim’ onder de 2 graden Celsius te houden. De individuele beloften die landen tot nu toe hebben gemaakt, zijn onvoldoende om die doelstelling te halen, maar het akkoord biedt een kader om de ambitie te versterken.

Een verandering in de Europese klimaatdoelen moet onderhandeld worden onder alle 27 lidstaten (na het vertrek van Groot-Brittannië). De Oostelijke staten kanten zich meestal tegen een verhoging van de ambitie omdat ze vrezen voor de economische impact.

Ribera was in Berlijn voor een conferentie rond Duurzame Ontwikkeling, waar ze een ontmoeting had met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Signaal

Als minister voor Energie, Milieu en Klimaatverandering zal ze vandaag een kabinetsvergadering bijwonen in Madrid voor ze afreist naar Luxemburg voor de Europese Raad, waar wetgeving rond schone energie besproken wordt.

‘We moeten Europa richting een nieuw energiemodel sturen.’

‘Het belangrijkste nu is het juiste signaal geven aan onze Europese collega’s en natuurlijk ook richting de Spaanse economie’, zegt ze. ‘We moeten Europa richting een nieuw energiemodel sturen.’

Spanje haalt een derde van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, voornamelijk windenergie, en meer dan een vijfde uit nucleaire energie. Vorig jaar was steenkool nog goed voor 17 procent van de energiemix, en de vorige regering verzette zich tegen plannen van nutsbedrijf Iberdrola om de laatste steenkoolcentrales te sluiten.

Dit stuk is oorsponkelijk verschenen op Climate Home News