Nieuwe tropische wouden nemen elf keer meer CO2 op dan oerbos

Secundaire tropische bossen, die spontaan ontstaan op verlaten velden, nemen elf keer meer CO2 op dan het oorspronkelijke woud. Dat heeft een internationaal team van bosecologen ontdekt.

  • Evilbish / Wikipedia (CC by-sa 3.0) Oerbos in Shennongjia, China. Terwijl de meeste aandacht uitging naar onverstoord tropisch oerwoud, bleek dat secundair bos dat zich ontwikkelt na braakligging, enorme hoeveelheden CO2 kan vastleggen. Evilbish / Wikipedia (CC by-sa 3.0)

Op de klimaattop in Parijs was alle aandacht gericht op de manier waarop de mensheid klimaatverandering kan beperken door de uitstoot van CO2 te verminderen of de opname ervan te verhogen.

Bossen zijn een belangrijke speler in dit verhaal van opvang. Maar terwijl de meeste aandacht uitging naar onverstoord tropisch oerwoud, bleek dat secundair bos dat zich ontwikkelt na braakligging, enorme hoeveelheden CO2 kan vastleggen.

1500 bospercelen

Wetenschappers analyseerden het herstel van bossen in 1500 bospercelen op 45 plekken verspreid over Latijns-Amerika.

Onderzoeker Lourens Poorter van Wageningen University is verrast door de resultaten van het onderzoek, die erop wijzen dat wouden die spontaan op verlaten weiden en akkerland groeien, snel koolstof opnemen. ‘Na twintig jaar hebben deze bossen al 122 ton biomassa per hectare teruggewonnen. Dat komt per jaar overeen met ruim drie ton koolstof per hectare. Elf keer meer dan in oude bossen’, zegt Poorter.

Secundair bos ontwikkelt zich na het vrijmaken van bosgebied voor landbouw of veeteelt. Momenteel is meer dan de helft van het tropisch bos in de wereld geen oerbos meer, maar op natuurlijke wijze regenererend bos waarvan een groot deel secundair bos is.

De resultaten van het onderzoek verschenen deze week in Nature.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift