Nieuwe veiligheidswet dreigt asielzoekers te duperen

Nieuws

Nieuwe veiligheidswet dreigt asielzoekers te duperen

William Fisher

08 maart 2005

Immigranten en asielzoekers dreigen slachtoffer te worden van een nieuwe veiligheidswet die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft aangenomen. De zogenoemde Real ID Act regelt onder meer het gebruik van elektronische identificatiebewijzen.

De wet, die nog door de Senaat moet, bevat een scala aan bepalingen die de veiligheid ten goede moeten komen. Zo moeten alle staten door de federale overheid goedgekeurde identificatiebewijzen verstrekken en moeten rijbewijzen onder meer een digitale foto bevatten. De wet kan echter ook gebruikt worden om een bijna vijf kilometer lang ‘gat’ in de grens met Mexico te dichten.

Mensenrechtenactivisten maken vooral bezwaar tegen de bepaling dat asielzoekers documenten moeten bezitten die aantonen waarom ze vervolgd worden in hun land van herkomst. Dat zou in de praktijk betekenen dat ze van hun onderdrukkers een verklaring moeten vragen waar in staat of ze op religieuze, politieke, etnische of andere gronden vervolgd worden. Ook kunnen ze op grond van te beperkte verklaringen en de indruk die ze maken bij immigratiefunctionarissen en rechters, worden geweigerd. Daarbij wordt volgens de critici te weinig rekening gehouden met het feit dat getraumatiseerde vluchtelingen gebrek aan emoties kunnen vertonen.

Mark Dow, auteur van American Gulag, een boek waarin hij het Amerikaanse detentiesysteem van de voormalige Immigratie- en Naturalisatiedienst (INS) onder de loep neemt, zegt bezorgd te zijn over de behandeling van immigranten. Volgens de procureur-generaal ligt het huidige systeem van procesvoering op zijn rug, zegt hij. Illegale immigranten hebben te veel mogelijkheden om in beroep te gaan en het Congres moet ervoor zorgen dat die procedure versneld wordt. Maar helaas werkt het systeem prima, het doet precies wat de bedoeling is: immigranten isoleren en ze ondertussen een behoorlijk proces en juridische bijstand onthouden.

Hoe in de Senaat op de wet gereageerd zal worden, is nog onduidelijk. Enkele Republikeinse senatoren hebben laten weten het debat over de wetsbepalingen te willen voeren in een bredere discussie over hervorming van het immigratiebeleid. President George W. Bush zegt achter de Real ID Act te staan, maar voert ook campagne voor zijn ‘Gastarbeidersprogramma’, een programma dat de wetgeving rond immigranten juist versoepelt. Daarmee komt hij tegemoet aan werkgevers die klagen dat vacatures niet ingevuld worden omdat ze te weinig Amerikanen kunnen vinden die laaggeschoolde arbeid willen doen.

Tijdens een recente persconferentie zei Bush dat zijn programma bereidwillige werknemers en werkgevers bij elkaar moet brengen. Het huidige systeem zou volgens hem mensensmokkelaars voortbrengen. In het voorstel van Bush krijgen illegale immigranten die al in de VS zijn, tijdelijk een legale status. Buitenlanders zouden voor een periode van maximaal drie jaar een werkvergunning kunnen krijgen. Veel conservatieven vinden dat echter dat terroristen te gemakkelijk het land binnen kunnen komen met een te soepele immigratiewetgeving.

James Sensenbrenner, een conservatieve Republikein uit Wisconsin en de bedenker van de Real ID Act, vindt dat zijn wet en het programma van Bush apart bezien moeten worden. Het Congres moet er volgens hem eerst de wetgeving verscherpen en ervoor zorgen dat illegale immigranten bijvoorbeeld geen rijbewijs kunnen krijgen. We moeten in het debat onderscheid maken tussen veiligheid en immigratie. Als we die twee dingen door elkaar halen, dan klinkt het binnenkort dat immigranten een bedreiging voor de veiligheid zijn, aldus Sensenbrenner. (JS/PD)