Nieuwe wagens amper zuiniger

Nieuws

Nieuwe wagens amper zuiniger

Ann De Ron

19 april 2006

Ondanks de hoge brandstofprijzen verbruiken nieuwe Europese wagens in 2005 gemiddeld maar één procent minder brandstof dan het jaar voordien: 6,5 liter per kilometer. Dat zegt de Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E), een koepel waartoe ook het Vlaams overlegforum tussen mobiliteits- en milieuverenigingen Komino behoort.

Dit toont aan dat alleen bindende limieten tot energiezuiniger en schoner transport kunnen leiden, zegt Jos Dings, hoofd van T&E. De industrie faalt erbarmelijk. De federatie benadrukt ook dat ruwweg de helft van de auto’s in de grote West-Europese landen bedrijfswagens zijn. “Vaak hoeven mensen niet eens zelf de benzine te betalen, waardoor ze minder geneigd zijn om zuinige wagens te kopen.”

Hoe zuiniger een auto, hoe minder van het broeikasgas CO2 hij uitstoot. In 1998 beloofde de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten ACEA aan de Europese Unie dat nieuwe wagens tegen 2008 gemiddeld 140 gram CO2 per kilometer zouden uitstoten, tegenover 186 gram in 1995. De ACEA vertegenwoordigt de 13 belangrijkste Europese producenten van personenwagens, vrachtwagens en bussen zoals Renault, Volkswagen en Daf. Japanse en Koreaanse fabrikanten beloofden tegen 2009 hetzelfde te doen.

De Europese Unie zelf heeft zich tot doel gesteld om tegen 2010 een gemiddelde emissie van 120 gram per kilometer te bereiken voor alle nieuwe personenauto’s.

Maar vorig jaar bleek uit de EU-cijfers dat nieuwe auto’s die in 2004 werden verkocht, nog steeds 161 gram per kilometer uitstoten. Volgens de cijfers van T&E bedroeg dat de uitstoot jaar maar één procent minder: gemiddeld 160 gram per kilometer, wat overeenkomt met een gemiddeld brandstofverbruik van 6,5 liter per kilometer.

Het Europese parlement erkende in november in een resolutie dat het onwaarschijnlijk is dat auto-industrie haar doelstelling tegen 2008 zal halen. Het stelde dat vooruitgang nochtans essentieel is omdat de transportsector verantwoordelijk is voor zo’n dertig procent van de CO2-uitstoot van de Unie.

Het parlement riep daarom op tot verplichte uitstootlimieten in de grootteorde van 80 tot 100 gram CO2 per kilometer op middellange termijn. Het verwees ook naar andere mogelijke maatregelen als algemene snelheidsbeperkingen, taksen en belastingvoordelen en aanmoediging van treintransport en openbaar vervoer. Maar het recente CARS-21-tienjarenplan dat de Europese Commissie samen met de automobielsector in december uittekende, rept niet over verplichte uitstootlimieten. De Commissie verzamelt momenteel reacties van alle geïnteresseerden op het stappenplan.

Alfredo Filippone, de woordvoerder van de Automobielfederatie ACEA, wil niet reageren op de cijfers voor 2005, omdat die niet van de EU zelf komen. De EU zelf komt daar pas in juni mee. Hij wil ook niet speculeren of ze wel of niet de doelstellingen voor 2008 zullen halen.

Filippone: We doen allemaal ons best en we hebben al een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Maar er zijn verschillende beperkingen. De consument is nog niet groen ingesteld. Kostprijs, en dus ook brandstofverbruik, telt voor hem natuurlijk wel. Maar veiligheid is een veel belangrijkere factor. Automatische stuurbekrachtiging en airbags maken een auto zwaarder en dus verbruikt hij meer. Consumenten willen ook grotere en comfortabele auto’s. Daarnaast hebben ook richtlijnen wat betreft gebruik van recyclagemateriaal en veiligheid voor voetgangers een negatief effect op CO2-emissiereducties.”

Volgens T&E zouden verplichtingen om nieuwe auto’s zuiniger en dus schoner te maken veel geld kunnen uitsparen. Met een auto die de EU-doelstelling van 120 gram CO2 per kilometer haalt, zou je nu aan de pomp een kwart minder betalen dan met de gemiddelde nieuwe Europese auto die in 2005 werd verkocht, zegt Dings.