Nieuwe wet stopt houtkap in Argentinië niet

Nieuws

Nieuwe wet stopt houtkap in Argentinië niet

Marcela Valente

21 november 2008

Een jaar nadat een wet werd aangenomen om de inheemse Argentijnse bossen te beschermen, gaat de ontbossing gewoon door, zeggen activisten. De houtkap gaat echter wel minder snel.

Milieubeschermers leggen de schuld vooral bij de overheid, die er te lang over doet om een compensatiefonds in het leven te roepen voor provincies die actie ondernemen tegen de houtkap.

De wet die in november 2007 werd aangenomen, moest de houtkap een jaar stilleggen. In die periode moesten provincies een plan opstellen over het gebruik van hun bosgebieden. Daarin moest vastgelegd worden welke delen onaangeraakt moeten blijven, welke delen duurzaam gebruikt kunnen worden en welke delen bestemd moeten worden voor ander gebruik.

Het duurde achttien maanden voor dat de wet, die hevige tegenstand kreeg uit provincies die ontbossing voor landbouwdoeleinden goedkeuren, door het Congres kwam. De komst van een Nationaal Fonds voor de Verrijking en Bescherming van Inheemse Bossen, was een belangrijke voorwaarde om de wet te laten passeren.

De regulering, en met name de instelling van het fonds, laten echter op zich wachten. De procedure is ‘blijven hangen’ bij het ministerie van Economische Zaken, beweren bronnen bij milieubeweging Greenpeace in Argentinië en het Secretariaat voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Ondertussen gaat de ontbossing in sommige provincies gewoon door.

Fonds is broodnodig

“Als de regels niet worden geïntroduceerd en het fonds er niet komt, kan de wet niet worden nageleefd”, zegt Hernán Giardini, coördinator van de bosbouwcampagne van Greenpeace Argentinië. De provincies hebben het extra geld nodig om eenheden op te zetten die zich bezighouden met bosbouwbeleid.Volgens Giardini houden de provincies zich aan de deadline om dit jaar nog met hun plannen te komen, maar loopt de nationale regering achter met de goedkeuring van regels. Het fonds zou 0,3 procent van het nationale budget krijgen en 2 procent van alle belastingen op export van landbouw, veeteelt en bosbouwproducten. In totaal zou op die manier jaarlijks 239 miljoen euro naar het fonds kunnen. Zeventig procent daarvan zou naar eigenaren van beschermde bosgebieden moeten gaan en de rest naar provincies die toezicht uitoefenen.De oppervlakte aan bossen in Argentinië kromp de afgelopen honderd jaar van 127 miljoen hectare tot 31 miljoen hectare. In de laatste tien jaar ging dat proces echter sneller dan voorheen, door de uitbreiding van de landbouw. Jaarlijks gaat nu zo’n 300.000 hectare verloren. De nieuwe wet, die ook voorschrijft dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de milieueffecten voordat bos in duurzame ontwikkelingszones gekapt wordt, erkent het belang van bossen voor het bewaren van de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit, regulering van rivierwater en de fixatie van koolstofdioxide - het belangrijkste broeikasgas.