Nieuwe WGO-baas belooft transparantie en decentralisering

Nieuws

Nieuwe WGO-baas belooft transparantie en decentralisering

Kanaga Raja

30 januari 2003

De Zuid-Koreaan Jong Wook Lee, de nieuwe
directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), wil tijdens
zijn vijfjarige ambtstermijn werk maken van decentralisering en meer
transparantie. De WGO moet efficiënter worden, volledige verantwoording
afleggen en nauwer samenwerken met Unaids, zo verklaarde de Koreaan die het bij
de verkiezing nipt haalde van de Belgische Unaids-baas Peter Piot.

De Wereldgezondheidsorganisatie is onder de vorige directeur-generaal, de
Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland, uit zijn voegen gebarsten. De
organisatie stelt wereldwijd 8.100 mensen te werk, dubbel zoveel als vier
jaar geleden. Alleen al op het hoofdkwartier in Genève werken 2.600 mensen.
Die snelle toename van het personeelsbestand heeft ook het jaarbudget doen
verdubbelen: van 500 miljoen tot een miljard euro.

Lee wil nu onderzoeken hoe er meer geld rechtstreeks kan worden besteed, op
het niveau van de landen en regio’s. Dit kan door de lokale WGO-kantoren
rechtstreeks verantwoordelijk te maken voor de manier waarop het geld wordt
uitgegeven en door het beschikbare budget in zijn geheel te herschikken.
Mogelijk kan op die manier het hoofdkwartier in Genève wat worden
afgeslankt, al waarschuwde Lee voor complicaties bij het voortijdig
beëindigen van contracten en schadeclaims van ontslagen werknemers.

Als prioriteiten noemde Lee de Millenniumdoelstellingen die voortvloeiden
uit de gelijknamige VN-top in het jaar 2000. Een tweede zwaartepunt wordt de
strijd tegen besmettelijke ziekten met bovenaan op de agenda de
aidsepidemie. Om de gevaren van aids, tbc en malaria te bestrijden moet de
WGO beter samenwerken met Unaids en het Global Fund, zei Lee, en bijzondere
aandacht besteden aan het Afrikaanse continent. De nieuwe directeur-generaal
leidde tot voor kort het anti-tuberculoseprogramma van de WGO.

Lee benadrukte verder dat er zich inzake gentherapie heel wat nieuwe
problemen aandienen en dat de WGO hier actief op zoek moet gaan naar een
consensus die voor de hele wereld aanvaardbaar is. Wat een mogelijke
toetreding van Taiwan tot de WGO betreft, hield de Zuid-Koreaan zich op de
vlakte. Andere onderdelen van de Verenigde Naties moeten voor het politieke
probleem Taiwan een oplossing vinden, zei Lee, die aangaf persoonlijk te
geloven in de eenheid van China.

Het had overigens geen haar gescheeld of de nieuwe WGO-baas was een Belg
geweest. In de zevende stemronde gaf het bestuur van de
Wereldgezondheidsorganisatie met zeventien stemmen tegen vijftien
uiteindelijk de voorkeur aan Lee boven de Leuvense professor en Unaids-baas
Peter Piot. In de twee voorgaande stemrondes kregen beide kandidaten elk 16
stemmen. In eerdere rondes waren eerst de Egytenaar Ismail Sallam en de
Mexicaan Julio Frank afgevallen, alsook de gedoodverfde favoriet, de
Mozambikaan Pascal Manuel Mocumbi. Lee’s benoeming moet eind mei worden
bevestigd op de World Health Assembly, zodat hij vanaf juli 2003 het werk
kan overnemen van Gro Harlem Brundtland.