Nigeria kijkt uit naar de eco

Nieuws

Nigeria kijkt uit naar de eco

Toye Olori

29 mei 2002

De Nigeriaanse overheid is begonnen met de voorbereiding van een campagne om de bevolking warm te maken voor de eco, de West-Afrikaanse gemeenschappelijke munt die in 2004 de naira en alle andere nationale munten in de regio zou moeten vervangen. Maar het in 1999 door de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in de steigers gezette project is nog bijzonder wankel. Experts betwijfelen of de economieën in de regio binnen twee jaar klaar zullen zijn voor de grote stap.

Alleen de Franstalige landen in West-Afrika hebben momenteel een gemeenschappelijke munt. De vroeger aan de Franse frank gekoppelde en nog steeds door de Franse schatkist gesteunde CFA is in gebruik in Benin, Burkina Faso,
Ivoorkust, Niger, Senegal en Togo. De Engels- en Portugeestalige landen in de regio hebben eigen munten, die vaak niet eens onderling inwisselbaar zijn.

De 16 lidstaten tellende ECOWAS besliste formeel vorig jaar om tegen 2003 een eenheidsmunt te creëren voor de niet-CFA-leden. Die voorlopige monetaire zone zou dan in 2004 worden samengevoegd met de CFA-zone om één gemeenschappelijke munt in de hele regio te krijgen. De ECOWAS-leden gaan ervan uit dat de eenheidsmunt de handel in de gemeenschap zal bevorderen, het betalingsverkeer kan vergemakkelijken, de buitenlandse investeringen stimuleren en de kapitaalvlucht tegengaan. Van de economische groei die daarvan het gevolg zou moeten zijn, zouden alle 210 miljoen inwoners van de regio beter worden.

Bimbola Ogunkelu, de Nigeriaanse minister voor Samenwerking en Integratie in Afrika, gelooft dat 2004 haalbaar is, al zijn de convergentiecriteria niet min. Tegen 2003 zou de inflatie in de landen buiten de CFA-zone nog hoogstens vijf procent op jaarbasis mogen bedragen. Elk land zou tegen dan ook over genoeg deviezenreserves moeten beschikken om zes maanden import te betalen. En het begrotingsdeficit in de kandidaat-lidstaten mag nog hoogstens 10 procent bedragen van de belastinginkomsten van het jaar daarvoor. Volgens sommige experts kan een aantal landen in de regio die voorwaarden nooit tegen volgend jaar vervullen. De euro is een succes geworden omdat de deelnemende landen economisch sterk en politiek stabiel zijn, zegt Peter Olurunda, een econoom uit Lagos. Die voorwaarden zijn hier in Afrika niet vervuld. We kunnen niet zomaar nieuwe bankbiljetten beginnen te drukken - we moeten eerst onze economieën versterken. Bovendien zijn de economische en fiscale verschillen tussen de kandidaat-lidstaten nog enorm, en is er helemaal nog geen sprake van een vrij verkeer van goederen en personen in de gemeenschap.

Maar het proces in gang gezet. In de Ghanese hoofdstad Accra is een West-Afrikaans Monetair Instituut opgezet, de voorloper van wat later de West-Afrikaanse Centrale Bank moet worden. Als voorzitter van het West-Afrikaans Monetair Instituut is de Nigeriaan Michael Oji aangeduid. Alle lidstaten van de ECOWAS zouden tegen oktober van dit jaar het basisverdrag over de West-Afrikaanse Montetaire Zone en de statuten van de West-Afrikaanse Centrale Bank moeten ratificeren. Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia en Guinea zullen tegen september 100 miljoen dollar bijeenbrengen als startkapitaal voor de regionale bank.

Nigeria, veruit de grootste economie in de regio, vond het raadzaam er nu al mee te beginnen de publieke opinie voor te bereiden op de komst van de eco. Een ‘National Sensitisation Committee’ heeft de opdracht gekregen een campagne uit te werken om alle bevolkingslagen voor te bereiden op de dag dat de Nationale Bank van Nigeria haar bevoegdheden overdraagt aan een instelling in het buitenland en er opeens overal met eco’s in plaats van met naira’s zal moeten worden betaald.