Nobelprijswinnaars willen wereld zonder kernenergie

Nieuws

Nobelprijswinnaars willen wereld zonder kernenergie

Nobelprijswinnaars willen wereld zonder kernenergie
Nobelprijswinnaars willen wereld zonder kernenergie

Joren Gettemans

27 april 2011

Negen Nobelprijswinnaars hebben de belangrijkste wereldleiders in een brief opgeroepen om af te zien van kernenergie en te kiezen voor hernieuwbare bronnen. Onder meer aartsbisschop Desmond Tutu en Wangari Maathai zijn van mening dat kernenergie te gevaarlijk is.

“Op de vijfentwintigste verjaardag van de ramp in Tsjernobyl, en meer dan twee maanden na de aardbeving en tsunami die Japan verwoestten, vragen wij, de Nobelprijswinnaars, u te investering in een meer veilige en vreedzame toekomst door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen”, schrijven de negen. “Het is tijd om te beseffen dat kernenergie geen schone, veilige of betaalbare energiebron is.”

De brief, die naar 31 staatshoofden werd gestuurd, is een initiatief van het Nobel Women’s Initiative, een project van zes vrouwelijke Nobelprijswinnaars, onder wie Shirin Ebadi en Wangari Maathai. De brief is mee ondertekend door nog drie andere Nobelprijswinnaars: Jose Ramos Horta, Desmond Tutu en Adolfo Perez Esquivel.

“We zijn erg bezorgd dat de levens van de mensen in Japan in gevaar gebracht worden door nucleaire straling in de lucht, in het water en in het voedsel. We zijn er sterk van overtuigd dat, als de wereld zijn huidige gebruik van kernenergie afbouwt, de toekomstige generaties overal ter wereld meer vrede en veiligheid zullen kennen.”

De auteurs van de brief wijzen op de verschillende gevaren voor kerncentrales, van natuurrampen, menselijke fouten en onvoorzichtigheid tot terroristische aanslagen. Bovendien, zeggen ze, zijn niet enkel de centrales een bron van straling. Het probleem begint al bij de mijnen waar uranium gewonnen wordt, en blijft duizenden jaren duren bij de opslag van nucleair afval.

Goedkoper

“We moeten ook de harde economische realiteit onder ogen durven zien”, stellen de negen. “Kernenergie concurreert niet in een open markt met andere energiebronnen, omdat ze dat niet kan. Het is een gigantisch dure energiebron, die betaald wordt door de belastingbetaler.” De nucleaire industrie heeft enorme subsidies van de overheid gekregen,  geld dat volgens de auteurs beter geïnvesteerd was in nieuwe energiebronnen.

“Er zijn momenteel meer dan vierhonderd kerncentrales in de wereld, vaak op plaatsen met een hoog risico op natuurrampen of politieke instabiliteit. Die centrales leveren minder dan 7 procent van alle energieproductie in de wereld. We vragen u als wereldleiders om samen te werken om die kleine hoeveelheid energie uit de nu al beschikbare, veilige en betaalbare energiebronnen te halen, om zo naar een CO2-vrije en kernenergievrije toekomst te evolueren.”

“We kunnen natuurrampen zoals in Japan niet stoppen, maar we kunnen wel betere keuzes maken over onze energiebronnen,” besluiten ze.