Nog meer dammen in Amazonewoud

Nieuws

Nog meer dammen in Amazonewoud

Mario Osava

09 juni 2010

Brazilië wil tegen 2019 ruim een derde meer stroom opwekken met waterkrachtcentrales dan nu al het geval is. Daarvoor zijn nieuwe dammen nodig die honderden vierkante kilometer bos onder water zullen zetten.

Het elektriciteitsverbruik in Brazilië zal naar verwachting tot 2019 jaarlijks met 5,9 procent stijgen. Waterkrachtcentrales blijven de belangrijkste bron van energie omdat ze relatief goedkoop zijn, zegt de regering.
Twee derde van het potentieel aan waterkracht is te vinden in het Amazonewoud. Milieuactivisten, inheemse gemeenschappen en sociale bewegingen protesteren tegen de bouw van nieuwe dammen.
 
In het tienjarenplan van het ministerie van Mijnbouw en Energie (MME) dat vorige maand werd gepubliceerd, worden alleen al in het stroomgebied van de rivier Tapajós zes nieuwe waterkrachtcentrales aangekondigd. De Tapajós stroomt door de staten Mato Grosso en Pará.
De uitdaging voor Brazilië ligt in het “vasthouden van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix”, om zo te kunnen voldoen aan de afspraken die in december vorig jaar gemaakt werden tijdens de VN-klimaattop in Kopenhagen. Dat betekent volgens minister Marcio Zimmerman van Mijnbouw en Energie dat waterkrachtenergie prioriteit krijgt.

Bevolkingsgroei

Milieuactivisten vragen de minister om meer onderzoek naar alternatieve energiebronnen, maar die antwoordt met kostenvergelijkingen. Het consortium dat een dam bouwt bij Belo Monte in Mato Grosso, kwam met een prijs van 35 euro per megawattuur, terwijl windenergie ongeveer 67 euro per megawattuur kost.
Hoewel hij erkent dat de kosten van windenergie gedaald zijn de afgelopen zes jaar, is waterkrachtenergie op lange termijn voordeliger volgens de minister.
In het Braziliaanse energieplan wordt windenergie verviervoudigd in de komende tien jaar, maar het aandeel windenergie in de energiemix is dan nog steeds minder dan 4 procent van het totaal. Energie uit biomassa blijft op ongeveer 5 procent van het totaal.
Brazilië wil de totale geïnstalleerde capaciteit voor energieopwekking verhogen van de huidige 112 megawatt tot 167 megawatt in 2019. Het aandeel waterkrachtenergie zal volgens het plan stijgen van 83 tot 117 megawatt. Daarvoor zijn nieuwe dammen nodig die honderden vierkante kilometers land onder water zetten.
Het ministerie gaat bij de berekeningen uit van een gemiddelde economische groei van 5,1 procent per jaar. Dit jaar valt die groei hoger uit, volgens analisten. Het energieverbruik stijgt in Brazilië altijd sneller dan de economische groei, vooral omdat de bevolking groeit: jaarlijks komen er meer dan twee miljoen nieuwe consumenten bij.