Noodhulp voor Mongolië wegens vrieskou

Nieuws

Noodhulp voor Mongolië wegens vrieskou

Koen Vansteenland

29 maart 2010

Mongolië gaat deze winter gebukt onder temperaturen tot -50°C. Minstens tien procent van het vee is al gestorven door de barre omstandigheden. Een gigantisch aantal, want een derde van de bevolking is herder. De VN heeft al enkele projecten opgestart, maar vraagt om meer noodhulp.

‘Veeteelt is de hoeksteen van het bestaan van zoveel Mongolen en velen hebben hun directe inkomen en voedselbron verloren’, zegt Akbar Usmani, waarnemend intern vertegenwoordiger van het United Nations Development Programme (UNDP) in Mongolië, in een verklaring.
Het UNDP heeft een cash-for-work programma opgezet om de getroffen herders een inkomen te verschaffen en om er voor te zorgen dat alle kadavers begraven worden. Volgens de organisatie is er een gevaar op de verspreiding van ziektes, infecties en grondvervuiling als de kadavers niet op een goede manier verwerkt worden.

Dzud

‘Hoewel aan de onmiddellijke nood voor eten, onderdak, verwarming en gezondheidszorg tegemoet gekomen moet worden, zorgt deze aanpak ervoor dat de verspreiding van ziektes ingeperkt wordt en dat de herders hun familie eten kunnen geven tijdens deze dzud’, vertelt Usmani.
Men spreekt van een dzud als een extreem droge zomer gevolgd wordt door een zeer strenge winter met veel sneeuw. Op sommige plaatsen is de sneeuw meer dan 1,2 meter diep. Vele wegen zijn daardoor onberijdbaar en verschillende dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. De Mongoolse overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen in twaalf van de eenentwintig provincies.
Zo kunnen onder meer zwangere vrouwen niet meer naar het ziekenhuis om te bevallen. Het United Nations Population Fund (UNFPA) ondersteunt daarom mobiele medische teams om de mensen in de afgelegen provincies te helpen.

Noodhulp

De VN, de Wereldhandelsorganisatie en lokale organisaties hebben ondertussen wollen dekens, warm schoeisel, hygiënepaketten en andere noodhulp gegeven aan ongeveer vierduizend schoolgaande kinderen die in de armste regio’s leven.
‘De VN is zich er ter dege van bewust van de nood om de steeds meer geïsoleerde bevolking te bereiken met brandstof en medicijnen. Om diegenen die in nood zijn toegang te geven tot medische zorgen en hen hygiënische paketten te verschaffen om de verspreiding van ziektes tegen te gaan. Om te zorgen voor veilige bevallingen en pasgeborenen en om te voorkomen dat de chronische ondervoeding erger wordt’, aldus een verklaring van Rana Flowers, de vertegenwoordiger van Unicef in Mongolië.

Extra geld nodig

Volgens Unicef is er een acute nood aan 400.000 dollar extra om medische spullen, materiaal, micronutriënten te kopen en nog eens 322.000 dollar om de getroffen gemeenschappen te bereiken.
Een derde van de de Mongoolse bevolking leeft al onder de armoedegrens en er wordt verwacht dat het cijfer nog zal stijgen wegens het grote verlies aan vee.
Deze dzud wordt als veel erger beschouwd dan de vorige in 2001, die ervoor dat de armoede vergrootte, het bruto binnenlands inkomen kromp, de chronische ondervoeding steeg en veel landbouwers naar de streek rond de hoofdstad Ulaanbaatar trokken.