‘Geluid en aanblik van de turbines jaagt rendieren angst aan’

Noorse windmolenparken dreigen vergunning te verliezen door grazende rendieren

Ole Martin Wold / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Het Roan Windmolenpark in het noorden van Noorwegen. Volgens het Noorse gerechtshof moeten de Sami volgens het internationaal recht hun traditionele cultuur kunnen beleven, en de windmolenparken Storheia en Roan verhinderen dat.

Het Noorse Hooggerechtshof heeft unaniem beslist om de vergunning voor twee grote operationele windmolenparken in te trekken. Daarmee geeft ze inheemse Sami gelijk, die door de molens hun rendieren niet meer konden laten grazen.

Volgens de Noorse rechtbank moeten de Sami hun traditionele cultuur kunnen beleven volgens het internationaal recht, en de windmolenparken Storheia en Roan verhinderen dat.

Beide parken, die respectievelijk al sinds 2019 en 2020 in gebruik zijn, maken deel uit van het grootste windenergieproject op het land in Europa. Met een capaciteit van 288 megawatt is Storheia een van de grootste windkrachtcentrales van Noorwegen.

Wat nu?

Maar volgens de Sami jaagt het geluid en de aanblik van de molens hun dieren angst aan. Het project werd bovendien zonder hun toestemming op de grasvelden van hun kuddes geplaatst.

De rechters volgen die argumenten, en verklaren de ‘windenergievergunning en het onteigeningsbesluit ongeldig’. Het vonnis spreekt zich niet uit over wat er nu met het windmolenpark moet gebeuren. Of de 151 windturbines moeten afgebroken worden zal de komende weken voer zijn voor discussie in Noorwegen.

De Sami, de oorspronkelijke bewoners van Lapland, hoeden al vele jaren rendieren in de regio. Ze mogen met hun kuddes vrij rondtrekken tussen het noorden van Zweden, Noorwegen en Finland. Naar schatting wonen er nog zo’n honderdduizend Sami in dat gebied. Volgens de Noorse wet mogen enkel leden van die gemeenschap wier ouders het vak uitoefenen wilde rendieren oormerken en hoeden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift