Nucleaire deal VS-India onder druk

Nieuws

Nucleaire deal VS-India onder druk

20 januari 2008

Het door Democraten geleide Amerikaanse Congres staat onder steeds zwaardere druk van lobbyisten om plannen van het Witte Huis om nucleaire technologie te verkopen aan India, te verwerpen.

“Het voorstel van de regering-Bush ondermijnt non-proliferatiebeleid van ruim dertig jaar”, zegt John Issacs van de Council for a Livable World, een organisatie die onderzoek doet naar het gebruik van wapens. “Het is gevaarlijk en kent geen precedent.”
Issacs organisatie is lid van een nieuwe coalitie van meer dan twintig prominente milieuorganisaties en ‘beleidsdenktanks’. De coalitie lobbyt stevig tegen de plannen van de regering-Bush voor een nucleaire deal met India. De overeenkomst zou India toegang geven tot Amerikaanse nucleaire technologie, in ruil voor een toezegging van India om burgerlijke en militaire nucleaire faciliteiten te scheiden.
De overeenkomst kan pas afgerond worden als hij is goedgekeurd door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en de 45 landen tellende Nuclear Suppliers’ Group. Die laatste organisatie moet daartoe een uitzondering op de geldende regels goedkeuren.
De Campaign for Responsibility in Nuclear Trade, een van de leden van de coalitie, noemt het Amerikaanse voorstel “schadelijk” omdat het andere landen in de regio ertoe zou kunnen aanzetten hun nucleaire programma’s uit te breiden.
Issacs denkt dat de deal niet alleen India’s capaciteit om nucleaire wapens te produceren uitbreidt, maar ook een verkeerd signaal geeft aan Pakistan terwijl dat land in een crisis verkeert.
David Krieger, voorzitter van de Nuclear Age Peace Foundation, die eveneens meedoet aan de coalitie, is het daarmee eens. “Deze overeenkomst versterkt de nucleaire gevaren door het non-proliferatieregime te ondermijnen. Daardoor wordt Pakistan, en misschien ook China, uitgedaagd.”
Krieger wijst erop dat de VS, als de overeenkomst doorgaat, nucleaire technologie leveren aan een land dat nooit het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en een aanzienlijk nucleair arsenaal heeft ontwikkeld.
Zowel India als Pakistan bezitten kernwapens. Sinds de onafhankelijkheid van 1947, kwamen het drie keer tot een oorlog.
Het Amerikaanse voorstel werd in augustus 2007 aangekondigd, nadat New Delhi verzekerd had dat het de geïmporteerde technologie niet voor militaire doeleinden zou gebruiken. Critici zeggen dat ze moeilijk kunnen geloven dat India zich aan deze afspraak houdt.
India heeft momenteel veertien nucleaire reactors voor commercieel gebruik. Negen zijn in aanbouw. Volgens het Uranium Resource Center, is 3 procent van alle in India geproduceerde energie kernenergie. India ontkent stellig dat het van plan is zijn nucleaire wapenarsenaal uit te breiden.
Voorstanders van de deal voeren aan dat deze de Amerikaanse strategische positie in Azië versterkt. Lisa Curtis en Baker Spring van de Heritage Foundation, een conservatieve denktank, schreven in augustus vorig jaar dat de overeenkomst een partnerschap met een democratisch land met een miljard inwoners, dat economisch in de lift zit en grenst aan een andere, minder voorspelbare opkomende macht, China, versterkt.
De afgelopen twee jaar wezen milieuactivisten en sommige politici erop dat kernenergie geen goed alternatief is voor fossiele brandstoffen, zoals sommigen beweren. In november 2006 schreven de toenmalige Europese ministers van Milieu in een brief aan de Verenigde Naties dat duurzame energie een alternatief kan zijn.
Niet alle landen die zwaar leunen op fossiele brandstoffen, zijn daar echter van overtuigd. Zij zien vaak meer in nucleaire energie om tegemoet te komen aan de groeiende energiebehoefte.