Nucleaire energie groeit niet langer

Nieuws

Nucleaire energie groeit niet langer

Nucleaire energie groeit niet langer
Nucleaire energie groeit niet langer

14 december 2012

De wereldwijde productie van elektriciteit op basis van kernenergie stagneert en is tussen 2006 en 2011 zelfs met enkele procenten gedaald, blijkt uit cijfers van het Earth Policy Institute.

Na de kernramp in Fukushima werden in Japan, Duitsland en Groot-Brittannië dertien reactoren permanent uitgeschakeld. In 2011 kwamen er sindsdien zeven nieuwe reactoren bij, waarvan drie in China. Het netto resultaat was een daling van de capaciteit met 2 procent.

Dit jaar kreeg de wereld er voor 3000 megawatt nieuwe nucleaire capaciteit bij door nieuwe centrales in Zuid-Korea en Canada, maar die winst werd voor een deel tenietgedaan door nog meer sluitingen in Groot-Brittannië.

De VS blijven met 104 reactoren verruit wereldleider en halen 19 procent van hun energie uit kernenergie. Frankrijk is tweede grootste met 58 reactoren, maar het land haalt met drie kwart een veel groter aandeel van de energiemix uit kernenergie.

Nieuwe kernreactoren worden vooral gebouwd in China, Rusland, Zuid-Korea en India – in totaal 48 van de 64 projecten wereldwijd. In totaal moeten al die projecten 62.000 megawatt aan nieuwe capaciteit leveren. Maar amper een vierde van de projecten heeft een vooropgestelde datum van aansluiting op het net. Een aantal van de projecten staat al meer dan twee decennia in de steigers.

Kosten

“De projecten worden geplaagd door snel stijgende kosten, vertragingen bij de constructie en een gebrek aan privaat kapitaal”, schrijft het EPI. “De bestaande reactoren verouderen snel en de nieuwe reactoren kunnen niet volgen. De gemiddelde leeftijd van de nucleaire reactoren die momenteel actief zijn is 27 jaar. De 142 reactoren die al stilgelegd zijn, waren gemiddeld 23 jaar oud toen dat gebeurde. Veel reactoren hebben een verlenging van de vergunning gekregen, meestal voor 20 jaar. Maar sinds Fukushima, waar de reactoren 37 jaar oud waren, is die optie minder aantrekkelijk geworden.”

“De stijging van de capaciteit van wind- en zonne-energie met 27 en 62 procent sinds sinds 2006 staat in fel contrast met de stagnerende nucleaire sector”, stelt het EPI. “Vier Duitse deelstaten halen nu al de helft van hun energie uit wind. China wil tegen 2015 de huidige 60.000 megawatt aan winenergie opkrikken tot 100.000 megawatt. En in de EU groeide de capaciteit van fotovoltaïsche panelen in 2011 sneller dan eender welke andere energiebron”.