Nucleaire sector beoordeelt zichzelf in eindrapport Europese stresstesten

Nieuws

Nucleaire sector beoordeelt zichzelf in eindrapport Europese stresstesten

Nucleaire sector beoordeelt zichzelf in eindrapport Europese stresstesten
Nucleaire sector beoordeelt zichzelf in eindrapport Europese stresstesten

Greenpeace

31 mei 2012

In juni overhandigt de Europese Commissie het eindrapport over de Europese stresstesten aan de Europese ministerraad. Greenpeace liet dit rapport doorlichten door onafhankelijke experten. Zij adviseren de Belgische overheid om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 onmiddellijk te sluiten. Bovendien bleek dat verschillende evaluatoren van de stresstesten directe of indirecte banden hebben met de nucleaire sector. Met andere woorden: de nucleaire sector beoordeelt zichzelf.

Greenpeace liet het Europese stresstestproces kritisch doorlichten door Oda Becker en Antonnia Wenisch, twee onafhankelijke experten op het vlak van nucleaire veiligheid. Wat blijkt? “Het eindrapport is ongeloofwaardig, niet transparant, niet onafhankelijk en veel te beperkt. Het is een gemiste kans”, zegt Eloi Glorieux, energiespecialist van Greenpeace. “De Europese stresstesten zijn geen betrouwbare graadmeter om de veiligheid van onze kerncentrales te beoordelen.”

Ons kent ons

De Europese stresstesten werden niet verricht door onafhankelijke experten, maar door Electrabel GDF Suez zelf. Het internationale team dat de evaluatie van het Federaal Agentschap voor Nucelaire Controle (FANC) beoordeelde, telde vooral afgevaardigden van nationale regulatoren uit andere EU-landen. Binnen dat gesloten wereldje is het niet gebruikelijk om publiekelijk het werk van collega’s te bekritiseren. Sommigen hadden zelfs directe banden met de nucleaire sector.

Te beperkt

Het stresstestrapport beperkt zich tot voorspelbare scenario’s en die vormen geen betrouwbare waardemeter voor nucleaire veiligheid. In Fukushima en Tsjernobyl was een onvoorspelbare combinatie van factoren juist de oorzaak van een ramp.

Ondertussen hebben Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 hun ontwerpleeftijd van 30 jaar ver overschreden. Toch werden cruciale componenten, zoals leidingen, het reactorvat, kranen en afsluitkleppen, controle- en meetapparatuur, niet getest op ouderdomskwaaltjes. Verschillende besluiten in het stresstestrapport zijn door tijdsgebrek gebaseerd op het oordeel van één ingenieur van Electrabel, niet op uitgebreid onderzoek of controles.

De Belgische overheid vroeg Electrabel trouwens om nog een extra rapport op te stellen over risico’s rond vliegtuigcrashes, terroristische aanslagen of sabotage, maar dit rapport is niet publiek beschikbaar en door geen enkele onafhankelijke instantie beoordeeld.

Zwakheden

De reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 zijn niet uitgerust met een gefilterd ventilatiesysteem om radioactieve stoom af te laten. Bij een kernramp zal de druk in het reactorgebouw met een enkele betonnen wand hoog oplopen en kan het koepelgebouw het onder die druk begeven. Tihange is voorts onvoldoende beschermd tegen overstromingsgevaar.

Veiligheid?

Het eindrapport is dus hoogstens een aanzet voor een grondigere analyse van de veiligheid van de kerncentrales. Komt die analyse er niet, dan werden de stresstesten enkel opgezet om het vertrouwen in kernenergie te herstellen.

De onafhankelijke experten die op vraag van Greenpeace de Belgische weerstandsrapporten van Doel en Tihange analyseerden, besluiten dat de reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 onmiddellijk gesloten moeten worden.

Op basis van de conclusies van deze onafhankelijke wetenschappers vraagt Greenpeace:

  • Alle veiligheidsmaatregelen die tijdens het stresstestproces geïdentificeerd werden, moeten onmiddellijk worden geïmplementeerd.

  • Sluiting van Doel 1, Doel 2 en Tihange: ten laatste in 2015.

  • Een nationaal energieplan dat ons land voorbereidt op het sluiten van de 4 overige reactoren: ten laatste in 2022-2025.

Het deel over Doel en Tihange uit het rapport “Critical review of the EU stress tests perfpormed on nuclear power plants” is al online beschikbaar. Het hele rapport wordt in juni gepubliceerd.

_Oda Becker is Duits fysicus en werkt als wetenschappelijk consultant rond nucleaire veiligheid voor onder andere de Oostenrijkse federale regering. Antonia Wenisch is Oostenrijks ingenieur en werkt als wetenschappelijk consultant rond nucleaire veiligheid voor o.a. het Oostenrijkse ministerie.
_