Obama bindt strijd aan met koelvloeistoffen

Nieuws

Obama bindt strijd aan met koelvloeistoffen

Obama bindt strijd aan met koelvloeistoffen
Obama bindt strijd aan met koelvloeistoffen

IPS

16 oktober 2015

In de strijd tegen de klimaatverandering richt de Amerikaanse president Obama zijn pijlen op de koelvloeistoffen die in ijskasten of airconditioning gebruikt worden. De zogenaamde supervervuilers hebben een erg hoge klimaatafdruk.

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) worden volop gebruikt in airconditioners, isolatieschuim en ijskasten. Ze werden populair als vervanger van de notoire CFK’s, die door het Montreal Protocol uitgefaseerd werden omwille van de schade aan de ozonlaag. Maar intussen is gebleken dat de nieuwe HFK’s erg krachtige broeikasgassen zijn, tot zo’n 10.000 maal krachtiger dan het bekendere CO2.

Bovendien stijgt het gebruik van de stoffen snel. In de VS alleen al zal de uitstoot van de stoffen naar verwachting verdrievoudigen tegen 2030, zegt het Witte Huis. Als er niet wordt ingegrepen, kunnen HFC’s tegen 2050 goed zijn voor een vijfde van het broeikaseffect.

Via het Amerikaanse milieuagentschap EPA legt Obama daarom strengere regels op voor de verkoop, gebruik en recyclage van de koelvloeistoffen. Voor sommige varianten wordt het gebruik zelfs verboden als er betere alternatieven voorhanden zijn.

Effect

‘Als er wereldwijd wordt ingegrepen op dit vlak, kan tot een halve graad opwarming vermeden worden.’

Met de ingrepen beoogt het Witte Huis meteen een groot effect. De nieuwe maatregelen, in combinatie met inspanningen van de private sector en andere initiatieven die eerder dit jaar werden genomen, moeten de uitstoot wereldwijd terugdringen met het equivalent van maar liefst een miljard ton CO2 tegen 2025. Dat effect is vergelijkbaar met 210 miljoen personenwagens die van de weg gehaald worden.

Obama wil het thema ook ter sprake brengen op de top rond het Montreal Protocol over twee weken in Dubai. De Verenigde Staten ijveren voor een amendement aan het protocol waarin ook de productie en consumptie van HFK’s wereldwijd uitgefaseerd worden.

‘Als er wereldwijd wordt ingegrepen op het vlak van HFK’s, kan tot een halve graad opwarming vermeden worden tegen het eind van deze eeuw’, stelt het Witte Huis.