Obama breekt resoluut met klimaatontkenning Bush

Nieuws

Obama breekt resoluut met klimaatontkenning Bush

Jim Lobe

27 januari 2009

Milieuverenigingen juichen de beslissing van de Amerikaanse president Barack Obama toe om de CO2-uitstoot en de olieverslaving van de Verenigde Staten terug te dringen. Met twee wetten die de uitstoot beperken en het brandstofverbruik van wagens aan banden leggen, breekt de nieuwe president resoluut met de ontkenningspolitiek van zijn voorganger.

Op zijn zesde dag als president nam Obama twee belangrijke besluiten die de positie van de Verenigde Staten in het klimaatdossier compleet hertekenen. De president vroeg het Environmental Protection Agency (EPA) om de beslissing van de regering-Bush uit 2007 te herzien, die een vraag van Californië en dertien andere staten  had afgewezen om strenge uitstootnormen voor de transportsector vast te leggen. Tegelijk droeg Obama het ministerie van Transport op om werk te maken van de wetgeving die de efficiëntie van nieuwe auto’s en vrachtwagens met 40 procent moet verhogen tegen 2011.
Beide beslissingen hebben een grote impact op de noodlijdende Amerikaanse auto-industrie die zich samen met de grote oliebedrijven lang verzet heeft tegen nieuwe efficiëntie- en uitstootwetten. “Acht jaar lang heeft president Bush de vooruitgang van het land tegengehouden wat oplossingen voor de klimaatverandering betreft”, zegt Steven Beil van Greenpeace. “Die periode van tegenwerking en ontkenning is eindelijk voorbij. De beslissingen van president Obama erkennen dat de Verenigde Staten klaar zijn om de klimaatverandering aan te pakken.”

Klimaatonderhandelaar

De beslissing van Obama viel samen met de aanstelling van een speciale klimaatgezant door minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. De functie gaat naar Todd Stern, de toponderhandelaar van voormalig president Bill Clinton,  die in 1997 het Kyoto Protocol mee hielp onderhandelen. Clinton ondertekende weliswaar het protocol, maar liet het nooit ratificeren door het Congres. Zijn opvolger Bush verwierp het akkoord toen hij aan de macht kwam, omdat het de Amerikaanse economie schade zou toebrengen.
“Het tijdperk van ontkennen, uitstellen en in vraag stellen is voorbij”, zei Stern bij een korte ceremonie maandag. “Het is nu tijd dat de Verenigde Staten hun rechtmatige plaats aan de onderhandelingstafel innemen.”
Naast milieuverenigingen zijn ook veel wetenschappers blij met de koersverandering van Obama. “Dit is een duidelijk breuk met de aanpak van de vorige regering, die niets ondernam tegen de klimaatverandering of de olieverslaving van de VS”, zegt Kevin Knobloch, voorzitter van de Union of Concerned Scientists (UCS). “Met deze beslissing komt Obama ook zijn campagnebelofte na om de wetenschap weer haar rechtmatige plaats in de federale besluitvorming te geven.”

Bedreiging voor de VS

In zijn verklaring benadrukte Obama dat de beide beslissingen tot doel hadden om de olieverslaving van de VS te verminderen, die volgens hem “een van de grootste bedreigingen is die de VS ooit gekend heeft. Ze vult de zakken van dictators, betaalt voor nucleaire proliferatie en bemoeilijkt de strijd tegen terrorisme.”
Obama beschreef de dreiging van de klimaatverandering in woorden die de regering-Bush doorgaans reserveerde voor de strijd tegen de terreur. “Als we laten betijen, zal de klimaatverandering leiden tot gewelddadige conflicten, verschrikkelijke stormen, afbrokkelende kustlijnen en een onafwendbare catastrofe”, waarschuwde Obama. “Jaar na jaar hebben we gekozen voor uitstel in plaats van actie. Een muurvaste ideologie haalde het van zuivere wetenschap, de belangen van enkelen haalden het van het gezond verstand. Maar nu staat Amerika voor het kruispunt.”
De twee beslissingen van maandag, in combinatie met een economisch reddingsplan dat in miljarden dollars voorziet voor schone energie en energiebesparing, zijn “de eerste stappen op weg naar energie-onafhankelijkheid. Mijn regering zal de feiten niet langer ontkennen, ze zal zich erdoor laten leiden”, zei de president.