‘Obama is het toppunt én einde van de American Dream’

Nieuws

‘Obama is het toppunt én einde van de American Dream’

De Democratische Conventie in Denver rolt met volle kracht over het mondiale medialandschap. Toch zijn niet alle supporters van Barack Obama gerust in het beleid dat hun kandidaat zou voeren als hij verkozen geraakt. De vooraanstaande opiniemaker Cornel West vreest voor een terugkeer van de neoliberale Clintonjaren -als is dat volgens hem zeker te verkiezen boven de verderzetting van de desastreuze Bushjaren.

Cornel West: ‘Obama heeft nu volgens peilingen de steun van 91 procent van de zwarte Amerikanen. Tegelijk wil meer dan 80 procent van de zwarten een systeem van universele gezondheidszorg, 75 procent steunt massale investeringen van de overheid in onderwijs, kinderopvang, tewerkstelling, opleiding… We spreken nu al jaren van een soort Marshallplan voor arm Amerika. Dat moet er nu maar eens echt van komen.’
Zal hij dat ook realiseren?
Cornel West: ‘Als je ziet wie Obama op economisch vlak adviseert –Robin Rubin, Larry Summers, Paul Volcker– dan zie je dezelfde neoliberale namen terugkomen die tijdens hun jaren in de regering-Clinton keer op keer de kansen lieten liggen om iets te doen aan de armoede en het lelijke racisme in dit land. Clinton voerde tenslotte een beleid dat uitliep op een oorlog tegen de armen, met meer en langere gevangenisstraffen voor de armen, met meer ongelijkheid. Misschien is deze economische positionering vooral een verkiezingsstrategie, een manier om de middenklasse voor zich te winnen. Maar ook het worstcasescenario is mogelijk: dat Obama écht een neoliberaal is, die het beleid van ongelijkheid met overtuiging zal verderzetten. In dat geval zal het eropaan komen een beweging op de been te brengen om druk uit te oefenen van onderuit.’
Zijn zwarte organisaties wel bereid kritiek te uiten op de man die de eerste zwarte president van de VS kan worden?
Cornel West: Dat zal inderdaad erg moeilijk zijn. Maar mensen als Tavis Smiley, een van de meest prominente zwarte mediafiguren, waarschuwen nu al voor de hysterie en de hype -al levert hem dat niet de liefde van het publiek op. Tegelijk wil ik niet lichtvaardig doen over het symbolische belang dat de kandidatuur en een eventuele overwinning van Barack Obama heeft. Het feit dat een zwarte man president zou kunnen worden na eeuwen van keihard racisme, is niet minder dan het waarmaken van de American Dream. Tegelijk zou dit hoogtepunt de leegte van diezelfde Amerikaanse droom finaal kunnen aantonen. Want de armoede onder de zwarten zal verder duren. De scholen zullen in dezelfde erbarmelijke staat verkeren. Het verval van de huizen, de gezondheidszorg die niet toegankelijk is, de lonen die te laag zijn om van te leven: dat alles zal blijven duren. En daardoor zal duidelijk worden dat het succes van één individu het verschil niet maakt. Een zwart gezicht in het Witte Huis is mooi, maar niet als hij niet bij machte is om de armoede te bestrijden. Barack Obama zal, met andere woorden, het ideologische model moeten breken dat de hele wereld domineert sinds Margaret Thatcher.
Is een terugkeer naar de Clintonjaren niet te verkiezen boven een verderzetting van de Bushjaren?
Cornel West: Zeker. Maar ik verkies een nieuw beleid dat niet gebaseerd is op een neoliberale globalisering en overheersing van de wereld. Die globalisering heeft mensen immers teruggedrongen in etnische en fundamentalistische verdedigingsposities. Waar we nu behoefte aan hebben, is een nieuw verhaal dat mensen opnieuw de mogelijkheid toont van een democratische identiteit die het tribale, familiale en religieuze toebehoren overstijgt.

Lees het hele interview in MO*57