Obama moet werk maken van mensenrechten

Nieuws

Obama moet werk maken van mensenrechten

05 november 2008

Amnesty International roept de nieuw verkozen Amerikaanse president Barack Obama op om mensenrechten een centrale plaats in zijn beleid te geven. Binnen de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn eist Amnesty concrete stappen.

Obama moet een plan en een datum afkondigen voor de sluiting van het detentiecentrum op Guantánamo. Hij moet een presidentieel besluit uitvaardigen dat foltering en mishandeling verbiedt zoals voorgeschreven door internationaal recht en dat van toepassing is op alle Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Tot slot moet Obama een onafhankelijke commissie oprichten die de misbruiken begaan door de VS in haar strijd tegen terreur onderzoekt.
‘De nieuw verkozen president moet duidelijk afstand nemen van het Amerikaanse detentiebeleid en bijbehorende praktijken die gangbaar waren onder de vorige administratie. Wereldwijd vragen miljoenen mensen, politici en religieuze leiders naar een ommekeer,’ zegt Jan Brocatus, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Geloofwaardigheid

‘Obama moet de schade herstellen die aangericht is door illegale handelingen in naam van de nationale veiligheid,’ zegt Jan Brocatus. ‘Het Amerikaans beleid van de afgelopen acht jaar negeerde de basisrechten van duizenden mensen, beschadigde de geloofwaardigheid van de VS op vlak van mensenrechten en stelde diplomatieke relaties op de proef. Het is hoogtijd dat de VS aan haar internationale verplichtingen voldoet en de rechtstaat beschouwt als de hoeksteen van haar beleid.’

Obama moet de schade herstellen die aangericht is door illegale handelingen in naam van de nationale veiligheid.

Amnesty vraagt de nieuwe president ook om een beleid te ontwikkelen dat internationaal erkende mensenrechten promoot. De Amerikaanse overheid zou de leiding moeten nemen bij het beëindigen van gruweldaden tegen burgers zoals in Darfoer, in de strijd tegen geweld tegen vrouwen in de VS en de rest van de wereld, bij de bescherming van mensenrechtenactivisten en bij het ondersteunen van het internationale rechtssysteem.