Obama richt orgaan op ter voorkoming van massamoorden

Nieuws

Obama richt orgaan op ter voorkoming van massamoorden

Jim Lobe

05 augustus 2011

De Amerikaanse president Barack Obama heeft opdracht gegeven tot de oprichting van een speciaal orgaan voor herkenning en preventie van massale gruweldaden wereldwijd. Ook mogen zware mensenrechtenschenders de Verenigde Staten niet meer in. Mensenrechtenorganisaties zijn positief over de initiatieven.

De nieuwe “Mass Atrocities Prevention Board” zal bestaan uit mensen van verschillende ministeries, inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheidsraad. Obama’s veiligheidsadviseur, Tom Donilon, heeft de taak gekregen het orgaan binnen vier maanden op te richten.

“Massale gruweldaden en genocide voorkomen is een cruciaal nationaal veiligheidsbelang, en een cruciale morele verantwoordelijkheid”, zei Obama. “Zesenzestig jaar na de holocaust en zeventien jaar na Rwanda hebben de VS nog steeds geen goed mechanisme om massale gruweldaden en genocide te voorkomen.” Wanneer dit soort zaken onder de aandacht van bewindvoerders komen, is het vaak al te laat voor goedkope, minder riskante oplossingen, legde hij uit, daarom moet het nieuwe orgaan een “early warning”-systeem opzetten.

Als aandachtsgebieden noemt het plan onder meer Kirgizië, Ivoorkust, Libië en Soedan.

Bureaucratische knopen

“Dit is een cruciale stap om te zorgen dat preventie niet meer afhankelijk is van de persoonlijke betrokkenheid van bepaalde medewerkers”, zegt Elisa Massimino, de directeur van Human Rights First. “De VS moeten de bureaucratische knopen losmaken die de mogelijkheid van effectieve actie soms hebben ondermijnd.”

Het idee voor een dergelijk orgaan circuleert in Washington al sinds de genocide in Rwanda in 1994, toen Washington niet alleen stil bleef, maar ook VN-actie tegenhield.

Volgens Massimino is het van belang dat het nieuwe mechanisme zich ook richt op “derden” die niet direct bloed aan hun handen hebben - zoals individuen, bedrijven en regeringen die de daders voorzien van middelen en geld - om hen onder druk te zetten in geval van massaal geweld.

Mensenrechtenorganisaties zijn verder ook verheugd met het nieuwe verbod dat het Witte Huis afkondigde tegen het inreizen van mensen die deelnemen aan “oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en ernstige schendingen van mensenrechten”. Tot op heden gold het inreisverbod alleen voor mensen die verantwoordelijk zijn voor marteling of buitengerechtelijke executies.